ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

ยกระดับความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงพัฒนาอาชีพประมง และสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติฝั่งทะเล
ถ้าหากพูดถึงพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของจันทบุรี ป่าชายเลนภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือชื่อแรกที่ใครๆ ก็นึกถึง ด้วยพันธุ์ไม้บริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ มีมากกว่า 30 ชนิด อาทิ แสม ไม้ลำพู และไม้โกงกางเป็นต้น ยังมีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ที่สร้างขึ้นจากไม้ตะเคียนทอง รวมกับทางเดินหินเกล็ด เป็นระยะทางกว่า 1.8 กิโลเมตร โดยมีศาลาสื่อความหมาย 10 ศาลา ตลอดจนจุดพักชมเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทางให้เดินชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนกว่า 4,000 ไร่ เพื่อทำการศึกษา วิจัย ทดลอง เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของป่าชายเลน พร้อมทั้งสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลภายในพื้นที่ และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
สำหรับผู้ที่อยากพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวประมง ทำความรู้จักกับสัตว์น้ำ ทักทายกับต้นไม้นานาพันธุ์ ที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติมีชีวิตที่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความสมดุลของสิ่งมีชีวิตได้อย่างน่ามหัศจรรย์
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
วันแรก : จันทบุรี
ช่วงเช้า
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมป่าชายเลน ศึกษาธรรมชาติ ขึ้นหอดูนกและพายเรือคายัค ช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมชีวิตสัตว์น้ำที่หลากหลาย ที่สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
• ขึ้นเนินนางพญา ชมวิวถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้ว ตืนตากับฝูงปลาพลวงหิน
• เยี่ยมชมศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ช่วงบ่าย
• ชมนิทรรศการความรู้ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี
• ชมความงดงามของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เรียนรู้วิถีชุมชนริมน้ำจันทบูร

Must Know
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เปิดบริการโดยไม่คิดมูลค่า วันอังคาร-วันศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.30-17.30 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา แหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์น้ำ
สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เดินชมความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้บริเวณป่าชายเลน
กิจกรรมห้ามพลาด
• เดินศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
• ตั้งแคมป์ พักแรมในพื้นที่รองรับของศูนย์ฯ

สภานที่ : ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

เบอร์โทร : 0-3943-3216-8

เวลาทำการ : 08:30 - 16:30

เว็บไซต์ : www.fisheries.go.th

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน