โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

ไร่ผลไม้ของพ่อตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้าสามารถพึ่งพา เรียนรู้และพัฒนาผลผลิตสู่ตลาด
แม้ว่าในจังหวัดจันทบุรีจะมีสวนผลไม้หลายแห่งที่ขึ้นชื่อ และเปิดให้ผู้คนที่สนได้เข้าชมมากมาย แต่สำหรับ โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี เป็นมากกว่าสวนผลไม้ที่เปิดให้เข้าชมและลองชิมทั่วไป เพราะบนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ศูนย์พัฒนาไม้ผลแห่งนี้ คือแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถศึกษาและพัฒนาผลผลิตไม้ผลในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงเป็นสถานที่ให้บุคคลทั่วไปแวะมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ขึ้นบนพื้นที่ 109 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสวนไม้ผล พื้นที่ว่างเปล่า และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทั้งยังเป็นโรงเรียนบ่มเพาะประสบการณ์และระบบการพัฒนาการเกษตรที่เกิดความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถส่งออกจำหน่ายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือนักท่องเที่ยว ที่ได้มาเยือนเมืองจันท์ ควรหาโอกาสแวะมาชมไร่ผลไม้ของพ่อ เพื่อชิมผลไม้พันธุ์ดีจากต้น ทั้ง ลองกอง มังคุด และทุเรียนเป็นต้น บอกได้คำเดียวเลยว่าทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจจริงๆ
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
วันแรก :
ช่วงเช้า
• ชมผลผลิตไม้ผลแบบเกษตรอินทรีย์ ชิมผลไม้จากต้นที่โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ
ช่วงบ่าย
• เที่ยว ชิม ชมผลไม้ที่สวนเคพี การ์เด้นท์
• ชมศาสนสถาน ศาสนสมบัติ และหุ่นขี้ผึ้งเกจิชื่อดังที่วัดเขาสุกิม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมตึกแดง คุกขี้ไก่และพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวี ค่ายเนินวง
ช่วงบ่าย
• ชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีหรือวังสวนบ้านแก้ว
• เดินถนนอัญมณี ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี
• รับประทานอาหารเย็นแบบ Street Food ที่ตลาดน้ำพุ

Must Know
- ภายในพื้นที่ 9 ไร่ ของศูนย์ฯ ใช้การปลูกผลไม้แบบผสมผสาน
- โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล ตามพระราชดำริ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำในการปรับปรุงบำรุงดิน
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนเคพี การ์เด้น จันทบุรี แวะชิมผลไม้บุฟเฟต์ให้เต็มอิ่ม ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมการสาธิตวิธีการเตรียมดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด
• ชิมผลไม้สดๆ จากต้น พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

สภานที่ : ม.8 บ้านทุ่งโตนด ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

เบอร์โทร : 0-3937-3136

เวลาทำการ : 08:30 - 16:30

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน