อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ.สมุทรสงคราม

ZogZag77 > ททท  :  2 มิ.ย. 2560

อุทยานแห่งเรื่องราวที่บอกเล่าวิถีไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
มาเที่ยวอัมพวาใครว่าได้ชมแต่ะรรมชาติกับวิภีชีวิตของคนพื้นถิ่นอย่างเดียว ที่อุทยานอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทะเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเหมาะสำหรับการย้อนอดีตกลับไปเรียนรู้ศิลปวัฒนะรรมไทย ในสมัยที่รัชกาลที่ 2 ทรงครองสิริราชสมบัติ
พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 11 ไร่ ริมแม่น้ำแม่กลองในอำเภออัมพวยา เพื่อสร้างเป็นอุทยานแห่งนี้ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาท่องเที่ยว ภายในอุทยานประกอบไปด้วย เรือนไทยหมู่ 5 หลัง ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตโกสินทร์ตอนต้น เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ข้าวของโบราณ ตลอนจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยนั้น จำนวน 4 หลัง อีก 1 หลัง ใช้เป็นอาคารการแสดงโขนและละคร นอกจากนี้ยังมีโรงละครกลางแจ้งและสวนพันธุ์ไม้ไทยในวรรณคดีให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน
ก่อนกลับอย่าลืมแวะสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่ศาลาเอนกประสงค์ ริมแม่น้ำแม่กลอง เลือกซื้อพืชผลทางเกษตร งานหัตกรรมพื้นบ้าน พร้อมหยิบจับกลับบ้านในราคาย่อมเยาได้เช่นเดียวกัน
ทริปตัวอย่าง 1 วัน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.สมุทรสงคราม-นครปฐม
ช่วงเช้า
• อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) ชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติ ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและพันธุ์ไม้ เป็นต้น
• โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับการใช้สอยประโยชน์ของพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการได้อย่างลงตัว
ช่วงบ่าย
• พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน
• อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลด้านอาชีพ มีห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ และมินิมาร์เก็ตขายสินค้าสุขภาพที่ผลิตจากท้องถิ่นเลิศหล้านภาลัย

Must Know
- คิดค่าบริการเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 5 บาท
- อุทยาน ร.2 เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ และใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
ตลาดน้ำอัมพวา (สถานที่ใกล้เคียง) ยลวิถีชาวบ้านอัมพวา พร้อมมาหาของกินอร่อยๆ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เที่ยวชมศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
สวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี ส่วนสำหรับศึกษาและอนุรักษ์พันธ์ไม้หายากจากวรรณคดีกว่า 140 ชนิด
กิจกรรมห้ามพลาด
• เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สภานที่ : ต.กระดังงา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000

เบอร์โทร : 0-3475-1666

เวลาทำการ : 08:30 - 17:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน