ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง

ตะลอนสองภาค ไหว้พระ ชมสวนดอกไม้ ไปเป็นชาวเกาะ


1. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

ที่นี่คือวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันภายในพระอุโบสถจะอบร่ำไปด้วยควันจากธูปเทียน อันเป็นเสมือนตัวแทนแห่งศรัทธาของผู้คนจากทุกสารทิศที่เดินทางมาสักการะและขอพรจากหลวงพ่อพุทธโสธรกันอย่างเนืองแน่น โดยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูปองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยหลวงพ่อพุทธโสธรนั้นเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านช้าง กล่าวกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาและมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดโสธรวรารามวรวิหารตั้งแต่ปีพ.ศ.2313 ซึ่งพระพุทธรูปของจริงนั้นหล่อด้วยสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้างศอกเศษ มีพุทธศิลป์งดงามมาก แต่ทางวัดเกรงว่าจะมีผู้คนมาลักขโมยไปจึงได้นำปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมี ลักษณะที่เห็นในปัจจุบันและได้ประดิษฐานไว้ที่พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ขณะเดียวกันภายในบริเวณวัดยังมีวิหารจำลอง อันเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรองค์จำลองซึ่งเปิดให้ประชาชนได้กราบสักการะด้วยเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3851 1048, 0 3851 1666

สภานที่ : ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทร : 038 511 048

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


2. วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) จ.ฉะเชิงเทรา

ความสำคัญของวัดนี้คือการเป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อซำปอกง ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น โดยองค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดกัลยาณมิตร (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพมหานคร อีกองค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์ที่สามประดิษฐานที่วัดอุภัยภาติการามหรือวัดซำปอกง จังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเอง ตามประวัติเล่าว่ามีเศรษฐีสองพ่อลูก ชาวตลาดบ้านใหม่ มีจิตใจศรัทธาหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงจึงได้สละทรัพย์ สร้างเจ้าพ่อซำปอกงขึ้นโดยจำลองมาจากวัดนั้น ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร ต่อมารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสฉะเชิงเทราพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบทุนสร้างอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปพร้อมกับพระราชทานนามว่า วัดอุภัยภาติการาม รวมทั้งพระราชทานพระพุทธรูปจำลององค์นี้ว่า พระพุทธไตรรัตนนายกด้วยเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3881 6904, 0 3851 1198 เว็บไซต์ http://www.uphaiphatikaram.com/

สภานที่ : ถนนศุภกิจ ใกล้ตลาดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทร : 038 816 904

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


3. ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี จ.ฉะเชิงเทรา

อีกหนึ่งตลาดเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เชิญชวนทุกคนหวนกลับไปสู่ความรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคที่การสัญจรทางน้ำคือเส้นเลือดสายหลักที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชุมชน และตลาดบ้านใหม่แห่งนี้ก็อยู่ในทำเลสำคัญ อันเป็นเหมือนศูนย์กลางของการค้าขายสมัยนั้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมต่อไปจนถึงแม่น้ำปราจีนบุรี ซึ่งเป็นระยะทาง 230 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตามแนวคิดของการพัฒนาตลาดบ้านใหม่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อสิบกว่าปีก่อน โดยเป็นการพลิกวิถีตลาดริมน้ำโบราณ ให้หวนคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง จากความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้คนในชุมชน จนวันนี้ลมหายใจของตลาดบ้านใหม่นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศอันแสนรื่นรมย์ของการซื้อขายสินค้าจากสวน ที่นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อของสดใหม่ ชิมอาหารอร่อย การันตีได้เลยว่าทุกวินาทีในตลาดแห่งนี้คือความทรงจำดี ๆ ที่ทุกคนได้เก็บเกี่ยวกลับไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3881 7336, 08 6148 4513, 08 9881 7161, 08 9666 4266

สภานที่ : ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทร : 038 817 336

เวลาทำการ : 08:00 - 17:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


4. วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จ.ฉะเชิงเทรา

อาจกล่าวได้ว่าวัดจีนประชาสโมสร หรือวัดเล่งฮกยี่ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของฉะเชิงเทราเลยทีเดียว โดยเชื่อกันว่าวัดนี้เป็นหนึ่งใน 3 วัดที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวมังกร กล่าวคือ หัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพมหานคร หางมังกรอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี และท้องมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮกยี่แห่งนี้นั่นเอง

วัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5 ในปีพ.ศ.2449 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา พร้อมกับพระราชทานนามว่า วัดจีนประชาสโมรสร ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ ท้าวจัตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ ทำจากกระดาษที่ประตูทางเข้า พระประธาน 3 องค์และองค์ 18 อรหันต์ ทำด้วยกระดาษนำมาจากเมืองจีน รูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่เซ่งเอี้ย) ที่อยู่ด้านขวาขององค์พระประธานและยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ ตามคติจีน ระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบ ในโลกที่รอบระฆังมีอักษรมหาปรัชญา ปารมิตราสูตร ถือกันว่าผู้ได้ใดตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์ซึ่งได้บุญกุศล นอกจากนี้ยังมีวิหารศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม แกะสลักจากรากไม้ทั้งต้นอายุประมาณ 100 ปี วิหารตี่จั๊งอ๊วง สระนทีสวรรค์และพญามังกร

สักการะพญามังกรอย่างไร

ลูบหัวมังกรลง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขอเกี่ยวกับสติปัญญา และหน้าที่การงาน

ลูบลำตัวของมังกรขึ้นตามเกล็ดของมังกร 3 ครั้งแล้วอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกาย

ลูบหางมังกรขึ้นตามเกร็ดของมังกร 3 ครั้ง แล้วอธิษฐานเกี่ยวกับอนาคต

ห้ามจับหรือแตะต้องหนวดมังกรโดยเด็ดขาด เพราะคนจีนเชื่อว่ามังกรจะหมดอิทธิฤทธิ์และจะขออะไร ไม่ได้ดังหวัง

สภานที่ : ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทร : 02 276 2720

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


5. วัดโพธิ์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ ชื่อว่า วัดโพธิ์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2310-2325 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นศิลปะอยุธยากับรัตนโกสินทร์ พระวิหารจตุรมุข ก่ออิฐฉาบปูน หลังคาทรงจั่วมุงกระเบื้องเกล็ดเต่าทำจากดินเผา ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ บริเวณวัดจะเห็นค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ ค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอกคือ มีดวงตาโต จมูกและใบหูเล็ก ขนสีน้ำตาลแกมแดง และมีเล็บที่แหลมคมสามารถเกาะกิ่งไม้ได้ มีปีกสีดำ บินได้เร็วและไกลเหมือนนก กางปีกกว้างประมาณ 3 ฟุต แม่ค้างคาวให้กำเนิดลูกได้ครั้งละ 1 ตัว ในเวลากลางวันจะอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะกิ่งไม้ห้อยหัวลงมา ยามพลบค่ำก็จะออกบินไปหากิน อาหารของค้างคาวจะเป็นพวกผลไม้และใบไม้อ่อนเช่น ใบโพธิ์ ใบมะม่วง ใบมะขาม เป็นต้น เคยมีผู้เฝ้าสังเกตการหากินของค้างคาวที่นี่พบว่าค้างคาวบินไปหากินตามเขตชายแดนไทยหรือฝั่งประเทศกัมพูชา หากล่องเรือชมทัศนียภาพตามลำน้ำบางปะกงจะผ่านวัดนี้ นักท่องเที่ยวสามารถแวะขึ้นชมวัดได้จากท่าน้ำของวัด

สภานที่ : ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


6. เขาพระตำหนัก หรือ เขาพระบาท จ.ชลบุรี

เขาพระตำหนัก หรือ เขาพระบาท เป็นภูเขาเตี้ย ๆ คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน การเดินทาง เดินทางจากพัทยาเหนือ-กลาง-ใต้ ผ่านถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาตรงป้ายที่บอกว่าไปพัทยาใต้ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงแรก ขับต่อมาอีกนิดก็จะเจอ 5 แยก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระตำหนัก แล้วเลี้ยวขวาอีกหนึ่งครั้งก็จะถึงเขาพระตำหนัก สำหรับเส้นทางบนเขาเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียวหรือวันเวย์ บนยอดเขามีลานจอดรถ รองรับจำนวนรถได้ประมาณ 40-50 คัน

บนเชิงเขาพระตำหนักเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนออกกำลังกายและเป็นที่ตั้งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และสถานีวิทยุ ส.ทร.5 ของทหารเรือ เดินเข้าไปจะมีระเบียงทำเป็นลานกว้าง จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของพัทยา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.0022.00 น จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพโค้งอ่าวของบริเวณเมืองพัทยาได้สวยงามมากในเวลากลางวัน และยามโพล้เพล้หรือยามค่ำคืนก็และเห็นวิวของเมืองพัทยา เต็มไปด้วยแสงไฟเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล งดงามไปอีกรูปแบบหนึ่ง

นอกจากนี้ บนเขาพระบาทเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อยู่ในบริเวณลานเดียวกัน มีเจ้าหน้าที่บริการจุดประทัดเสียงดังเป็นระยะ ๆ มีสถานที่จุดโดยเฉพาะ ห้ามจุดด้วยตัวเองและห้ามยิงปืน

อีกสีสันหนึ่งของเขาแห่งนี้คือ กล้องส่องทางไกลชมวิวเมืองพัทยา บนยอดเขาจะมีกล้องสำหรับชมวิวเมืองพัทยาคอยให้บริการเพียงหยอดเหรียญ 10 บาท เราก็จะได้ชมเมืองพัทยาผ่านกล้องแล้ว

นอกจากวิวที่สวยงามแล้วก่อนกลับ สามารถแวะไหว้พระทำบุญที่วัดพระบาท ซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของยอดเขาพระตำหนัก มีลานจอดรถจุประมาณ 20-30 คัน

หากใครต้องการพักค้างคืนสามารถสอบถามที่พักได้ที่ สถานีวิทยุ ส.ทร.5 พัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3855-6956

สภานที่ : เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


7. ปราสาทสัจธรรม จ.ชลบุรี

เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่นับเป็นสถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อกำเนิดขึ้นจากแนวความคิดของผู้สร้าง คือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ

ปราสาทสัจธรรมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะ เช่น น็อต ตะปู เข้ามาปะปน ใช้การเข้าเดือย ใส่สลัก ตอกลิ่ม ตามแบบช่างไทยสมัยโบราณ พร้อมทั้งประติมากรรมแกะสลักไม้อันวิจิตรตระการตา ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาแห่งสรรพสิ่งในเชิงนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างงดงาม สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรม และปรัชญาของคนในโลกตะวันออก นับเป็นงานสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแห่งศตวรรษ ปราสาทสัจธรรมได้รับรางวัลประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นจากรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2551

นอกจากการเข้าชมความงามของปราสาทสัจธรรมแล้ว ในบริเวณพื้นที่ของปราสาทสัจธรรม ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกนั่งรถม้า, นั่งช้าง, ขับรถ ATV เพื่อชมรอบปราสาท และบริการเรือ speed boat เพื่อชมทัศนียภาพทางทะเล รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงปลาโลมา นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ครัวนาเกลือ ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทางเข้าอยู่ในซอยนาเกลือ 12 ผู้สนใจสามารถเข้าชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ได้ทุกวัน โดยเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 18.00 น. มีรอบโชว์การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 2 รอบ ได้แก่ 11.30 น. และ 15.30 น.

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 038-367229-30, 038-367815, 038-3508709 หรือทางเว็บไซต์ http://www.sanctuaryoftruth.com/

สภานที่ : เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


8. เมืองจำลองพัทยา จ.ชลบุรี

เมืองจำลองพัทยา หรือ Mini Siam ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทก่อนเข้าตัวเมืองพัทยา ตรงหลัก กม. ที่ 143 เป็นสถานที่จำลองปูชนียสถาน และโบราณสถานที่สำคัญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ย่อส่วนในอัตราส่วน 1 ต่อ 25 บนพื้นที่กว่า 30 ไร่

ในชีวิตของคนคนหนึ่งยากที่จะหาเวลาเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมสถานที่ต่างๆรอบโลกได้หมด ด้วยความรักในการท่องเที่ยวและความหลงใหลในงานจิตรกรรม สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของโลก คุณเกษม เกษมเกียรติสกุล จึงมีแนวคิดย่อโลกทั้งใบมาไว้ที่เมืองจำลองพัทยาแห่งนี้ โดยใช้เวลาเดินทางศึกษา สำรวจสถานที่ต่างรอบโลกกว่า 5 ปี ก่อนจำสร้างเมืองจำลองขึ้น

ด้านหน้าของเมืองจำลองเราจะพบยักษ์ใหญ่สองตนต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่ซุ้มประตู เดินเข้าไปภายในก็จะพบสถานที่สำคัญๆ ของหลายประเทศทั่วโลก เช่น ในประเทศไทย ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานพระราม 9 ปราสาทหินพิมาย ทางฝั่งยุโรป ก็มี สะพานทาวเวอร์บริดจ์ หอไอเฟล ทางฝั่งอเมริกา มีเทพีเสรีภาพยืนตระหง่าน หรือจะเป็นพีระมิดของอียิปต์ ก็มีให้ได้ชมกัน เรียกได้ว่าเพียงมาเที่ยวที่เมืองจำลอง ก็เหมือนได้เที่ยวรอบโลกแล้ว นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ ทุกวัน เวลา 18.00 21.30 น.

การเดินทางไปเมืองจำลองนั้นสามารถเลือกเดินทางได้สองแบบคือ โดยรถยนต์ส่วนตัว ขับรถไปตามถนนสุขุมวิท เมืองจำลองตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท หลักกิโลเมตรที่ 143 เลยสี่แยกตลาดนาเกลือไปเพียง500 เมตร หรือ โดยรถโดยสารสาธารณะ สามารถขึ้นรถตู้ที่จะไปพัทยาที่เซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัย รถออกทุกชั่วโมง รถสายนี้จะผ่านหน้าเมืองจำลองเลยจึงทำให้การเดินทางไปเมืองจำลองสะดวกมากขึ้น

เมืองจำลองแห่งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00น. สำหรับอัตราค่าเข้าชม ราคาคนไทย 150 บาท ชาวต่างชาติ 250 บาท เด็กไทย (อายุตั้งแต่ 4 10 ปี) 50 บาท เด็กต่างชาติ 120 บาท ส่วนเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 ซม.ไม่คิดเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3872-7333 และ 0-3872-7666 เว็บไซต์ http://www.minisiam.com

สภานที่ : เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 07:00 - 22:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


9. หมู่บ้านช้างพัทยา จ.ชลบุรี

หมู่บ้านช้างพัทยา สถานที่ท่องเที่ยวจัดกิจกรรมและการแสดงเกี่ยวกับช้าง อันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ตื่นตาตื่นใจ ประทับใจทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ช้างเป็นแรงงานสำคัญในการทำกิจการป่าไม้ บางครั้งช้างแรงงานเหล่านี้อาจเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนไม่สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ ในขณะเดียวกัน พื้นที่ป่าไม้อันเป็นที่อยู่อาศัยของช้างก็ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการยากที่ช้างบาดเจ็บจะกลับไปดำรงชีวิตในป่าดังเดิม หมู่บ้านช้างพัทยา จึงค่อยๆ เติบโตขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยและเงียบสงบสำหรับช้าง ปัจจุบัน หมู่บ้านช้างพัทยา ยังคงดูแลช้าง และจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตของช้างและวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง เช่น การแสดงช้าง ซึ่งแสดงให้เห็นชีวิตประจำวันของคนและช้าง เริ่มด้วยการอาบน้ำให้ช้าง การให้อาหารช้าง ช้างสอนคน คนฝึกช้างทำงาน การจับช้างป่าให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด รวมถึงการแสดงความสามารถอันแสนน่ารักของช้าง อย่างการเตะฟุตบอล เป็นต้น โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรมเพื่อตอบรับกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปคู่กับช้างเป็นที่ระลึก

นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งช้างชมหมู่บ้าน พร้อมชมการสาธิตการผลิตผ้าไหมที่เรือนไหม หรือหากใครต้องการสัมผัสวิถีช้างและอิ่มเอมกับวิถีไทยอย่างเต็มรูปแบบ ทางหมู่บ้านช้างพัทยานำเสนอชุดกิจกรรมแบบผสมผสาน อันได้แก่ นั่งช้าง เดินป่า ดูการสาธิตการผลิตผ้าไหม ล่องแพ และนั่งเกวียน

กิจกรรมทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และให้ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม และรายได้จากการท่องเที่ยวนี้จะนำไปจัดสรรเพื่อการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่สืบไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมหมู่บ้านช้างพัทยา โดยใช้เส้นทางจากถนนสุขุมวิทเข้าถนนพรประภานิมิตรมาประมาณ 5 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางไปมาบยายเลีย 2 กิโลเมตร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 03-824-9818, 03-824-9853 อีเมล์ info@elephant-village-pattaya.com หรือทางเว็บไซต์ http://www.elephant-village-pattaya.com

สภานที่ : 48/120 หมู่ 7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เบอร์โทร : 038-249-818

เวลาทำการ : 08:30 - 18:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


10. อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ จ.ชลบุรี

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ พัทยา (Underwater world Pattaya) เป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลาทะเลและสัตว์ทะเลนานาชนิดในบริเวณอ่าวไทย นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสนุกเพลิดเพลินแล้ว ที่นี่นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเลที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

นักท่องเที่ยวสามารถชมโลกใต้ทะเลผ่านอุโมงค์ใสที่เปิดให้เห็นปลาที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร

พื้นที่จัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนปลาทะเลตามแนวปะการัง ซึ่งรวบรวมปลาสวยงามหาดูได้ยาก แหวกว่ายท่ามกลางปะการังสีสันสดใส ถัดมาเป็นโซนปลาฉลามและปลากระเบน รวมถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ชนิดต่างๆ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดำน้ำลงไปสัมผัสหมู่ปลาอย่างใกล้ชิด ในราคา 3,000 บาท ในโซนเดียวกันนี้ยังมีจัดแสดงการให้อาหารสัตว์ทั้งบนผิวน้ำและดำไปให้อาหารใต้น้ำ จำนวน 5 รอบต่อวัน โซนสุดท้ายของอุโมงค์ใส คือ โซนเรืออัปปาง จำลองซากเรืออัปปางใต้ทะเลที่กลายเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้ำนานาชนิด จัดแสดงมีปลานานาชนิดที่เรารับประทานกัน เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโซนจัดแสดงความน่ารักแสนรู้ของเจ้านากเล็บสั้น จำนวน 4 รอบต่อวัน และมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกลวดลายสัตว์ทะเลไว้ให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่คุณรักอีกด้วย

อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ตั้งอยู่เส้นสุขุมวิท-หนองปรือ เพียง600 เมตรจากเทสโก้โลตัส พัทยา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น. (ปิดจำหน่ายตั๋ว 17.30 น.) อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ไทย 250 บาท เด็ก 150 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 300 บาท รายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ 03-875-6879 โทรสาร 03-875-6875 หรือทางเว็ปไซต์ http://www.underwaterworldpattaya.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

22/22 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260

สภานที่ : 22/22 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 09:00 - 17:30

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


11. วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จ.ชลบุรี

มีเนื้อที่กว้างขวางถึง 366 ไร่ แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรง กม. 160 ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน และต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ ตั้งอยู่เรียงรายริมสระน้ำ ภายในบริเวณวัดมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์สาวก วิหารพระญาณเรศร์ นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นโครงการพระราชดำริ ศูนย์ฝึกเกษตรและบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า

สภานที่ : เลขที่ 999 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทร : 0-3823-8060

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


12. สวนนงนุช จ.ชลบุรี

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเนื้อที่ 1,500 ไร่ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด และศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงของช้าง

สภานที่ : เลยพัทยาใต้ไปตามถนนสุขุมวิท ประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงกิโลเมตร 163 แยกซ้าย ไปอีก 3.5 กิโลเมตร

เบอร์โทร : 038 429 321

เวลาทำการ : 08:00 - 18:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


13. วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

แต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารมี พระพุทธไสยาสน์ พระนอนขนาดใหญ่ ยาว ๑๑.๙๕ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร ประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เป็นพุทธลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปองค์อื่น เดิมประดิษฐานกลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ และยังมีพระพุทธรูปปางเลไลยก์ประทับอยู่ในท่านั่งห้อยพระบาทที่เก่าแก่คู่มากับวัด นอกจากนั้นชาวบ้านและนักท่องเที่ยวยังนิยมลอดโบสถ์เก่าที่สร้างขึ้นตอนต้นรัตนโกสินทร์ เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามข้อมูลได้ที่ ททท.สำนักงานระยอง โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๕๔๒๐-๑

สภานที่ : ตำบลท่าประดู่ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เบอร์โทร : 038 655 520

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


14. สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3143 เป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภทมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ส้มโอ ช่วงผลไม้ออกราวเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน

สภานที่ : เลขที่ 70 หมู่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

เบอร์โทร : 038 892 048

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


15. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จ.ระยอง

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเพ ภายในประกอบด้วยตู้แสดงสัตว์น้ำมีชีวิตจำนวน ๔๓ ตู้ บ่อแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่จำนวน ๔ บ่อ คือ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง บ่อเต่า อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายากและเปลือกหอยมากกว่าร้อยชนิด นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการแสดงชนิดเรือประมงและเครื่องมือทำการประมงนำมาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เปิดทำการทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. วันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และเด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. ยกเว้นค่าเข้าชม โทร. 0 3865 3741 www.ficheries.go.th/mf-emdec

สภานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวัะนออก เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160

เบอร์โทร : 038 653 741

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


16. ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง

อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 19 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 231 ไปประมาณ 5 กิโลเมตร หรือแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 238 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีร้านขายของพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เช่น น้ำปลา ปลาหมึก กุ้งแห้ง กะปิ และอาหารทะเลสดๆแหล่งใหญ่ในจังหวัดระยอง

สภานที่ : ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map
เปิดอ่าน