กาฬสินธุ์ – มุกดาหาร

แอ่วเมืองสุดแดนอีสาน เยือนหมู่บ้านผู้ไทกาฬสินธุ์ ช้อปฟินตลาดริมน้ำโขง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา(ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 213 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ระยะทางรวมประมาณ 519 กม.

@ กาฬสินธุ์

- วัดวังคำ วัดสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง รูปแบบคล้ายกับวัดเชียงทองที่มีชื่อเสียง ในหลวงพระบาง สปป.ลาว ตั้งอยู่บ้านนาวี อ.เขาวง ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 100 กม. ไปบนถนนหลวงหมายเลข 12 ตรงไปแล้วไปเล้ยวขวาเข้าถนนหลวงหมายเลข2042 ตรงไปยังอ.กุฉินารายณ์ แล้วเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 2291 ไปอีก 20 กม.

- ผาเสวย บนเทือกเขาภูพาน จุดชมวิวป่าเขาสวยอันกว้างใหญ่ มีร้านอาหาร และศาลาไว้พักผ่อนหลายหลัง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 213 มุ่งหน้าสู่อ.ภูพาน เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 101 - 102 จะพบผาเสวยตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ

- พุทธสถานภูสิงห์ ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย นาม "พระพรหมภูมิปาโล" อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ์ รอบบริเวณขององค์พระพุทธรูปสงบร่มรื่น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือประมาณ 34 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2319 มีทางขึ้น 2 ทาง คือ ทางลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท้าทำเป็นบันได 401 ขั้น ทางทิศตะวันออก

- เขื่อนลำปาว เขื่อนดินที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัย พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีธรรมชาติและสายน้ำที่สวยงาม มีร้านค้า และร้านอาหารไว้บริการ ใช้ทางหลวงหมายเลข 213 (กาฬสินธุ์-มหาสารคาม) กิโลเมตรที่ 33-34 เลี้ยวขวาเข้าเขื่อนลำปาวตามถนนลาดยาง 26 กม.

- หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง หมู่บ้านนำร่องด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม มีบริการห้องพักแบบโฮมสเตย์ ให้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวผู้ไทชุม ชนเก่าแก่ที่น่าสนใจและน่าค้นหาได้อย่างใกล้ชิด จากอ.กุฉินารายณ์ ตามทางหลวงหมายเลข 2042 ประมาณ 12 กม. ถึงบ้านไคร้ เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กม.

@ มุกดาหาร ชายเเดนริมเเม่น้ำโขง

- วัดศรีมงคลใต้ ตั้งอยู่บริเวณถ.สำราญชายโขง ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร วัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงธนบุรี ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน "พระเจ้าองค์หลวง" พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

- ตลาดอินโดจีน เเหล่งช็อปปิ้งติดชายแดน สินค้าที่มาจากนานาประเทศ ทั้งรัสเซีย จีน เวียดนามเเละสปป.ลาว สินค้าพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และ ยังเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ในเทศกาลวันออกพรรษา จะมีการแข่งชมการแข่งขันเรือยาวด้วย อยู่บริเวณถ.สำราญชายโขง เมืองมุกดาหาร หน้าวัดศรีมงคลใต้

- อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ แหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ภูหมากยาง ภูมโน ภูโปร่ง ภูรัง ภูจอมนาง ภูหมากมี่ ภูผาเทิบ ภูนางหงส์ ภูถ้ำพระ ภูหลักเส กลุ่มหินเทิบ และยอดเขาสูงสุดคือยอดภูจอมศรี อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 17 กม. เดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2034 สายมุกดาหาร-อำเภอดอนตาล ประมาณ 14 กม. แล้วเลี้ยวขวาอีก 2 กิโลเมตร จะถึงอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

- แก่งกะเบา แก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งก็ยังมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อน สามารถลงเล่นน้ำได้ มีที่พัก ร้านอาหารไว้บริการ ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาแกน้อย ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ ใช้เส้นทางมุกดาหาร-ธาตุพนม (ทางหลวงหมายเลข 212) ประมาณ 20 กม. แยกขวาไปอ.หว้านใหญ่อีก 9 กม. พบทางแยกไปแก่งกะเบา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนืออีก 8 กม.

- ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลที่ชาวมุกดาหารให้ความเคารพศรัทธา ตั้งอยู่บนถ.สองนางสถิตย์ ในเขตตัวเมืองมุกดาหาร กราบไหว้ขอพรเพื่อสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

- ภูมโนรมย์ จุดชมวิวเมืองมุกดาหารที่พลาดไม่ได้ สามารถมองเห็นแม่น้ำโขง เมืองมุกดาหารและแขวงสะหวัดนเขตฝั่งสปป.ลาว และยังมีภาพ 3 มิติ ให้ได้ถ่ายภาพสนุกๆกันอีกด้วย ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ให้กราบไหว้สักการะขอพร ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กม. ไปตามเส้นทางมุกดาหาร-ดอนตาล ทางหลวงหมายเลข 2034 ประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือตามถนนตัดใหม่ สายบ้านมโนรมย์ – ถนนวงแหวนรอบนอก


1. วัดวังคำ จ.กาฬสินธุ์

วัดวังคำ วัดสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง รูปแบบคล้ายกับวัดเชียงทองที่มีชื่อเสียง ในหลวงพระบาง สปป.ลาว ตั้งอยู่บ้านนาวี อ.เขาวง ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 100 กม. ไปบนถนนหลวงหมายเลข 12 ตรงไปแล้วไปเล้ยวขวาเข้าถนนหลวงหมายเลข2042 ตรงไปยังอ.กุฉินารายณ์ แล้วเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 2291 ไปอีก 20 กม.

สภานที่ : ตำบล สงเปลือย อำเภอ เขาวง กาฬสินธุ์

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 08:00 - 18:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


2. ผาเสวย จ.กาฬสินธุ์

ผาเสวย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ในเขตบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ 17 กิโลเมตร ผาเสวย เดิมชาวบ้านเรียกว่า ผารังแร้ง ต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันบริเวณผาแห่งนี้ ในวโรกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ผาเสวย มาตั้งแต่บัดนั้น

ปัจจุบันผาเสวยได้กลายมาเป็นจุดพักผ่อนริมทางบนเทือกเขาภูพาน ทันทีที่มาถึงที่นี่ ผู้มาเยือนจะได้พบกับ รูปปั้นไดโนเสาร์ ขนาดใหญ่ 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นพวกกินพืช อีกตัวหนึ่งเป็นพวกกินสัตว์ ซึ่งทั้งสองตัวตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณด้านหน้า ยั่วยวนให้ใครหลายๆ คน เข้าไปถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปนั้นร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา จึงเหมาะแก่การเดินยืดเส้นยืดสาย และหากต้องการชมวิวไปด้วย ก็ขอแนะนำให้เดินไปยังด้านหลังซึ่งเป็นหน้าผา เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาภูพานได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นในบริเวณผาเสวยยังมีร้านขายอาหาร และมีศาลาพักร้อนตั้งอยู่หลายหลัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อน รวมถึงซื้ออาหารเข้าไปกินให้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางต่อไปได้ด้วย

การเดินทาง: จากอำเภอสมเด็จ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 213 มุ่งหน้าสู่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 101 - 102 จะพบผาเสวยตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ

วันและเวลาทำการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น.

ค่าเข้าชม: ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4324 4498 - 9

สภานที่ : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง เมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทร : 043 811 620

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


3. พุทธสถานภูสิงห์ จ.กาฬสินธุ์

พุทธสถานภูสิงห์ ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง ปางมารวิชัย นาม "พระพรหมภูมิปาโล" อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาฬสินธุ์ รอบบริเวณขององค์พระพุทธรูปสงบร่มรื่น สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือประมาณ 34 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 2319 มีทางขึ้น 2 ทาง คือ ทางลาดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท้าทำเป็นบันได 401 ขั้น ทางทิศตะวันออก

สภานที่ : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง เมืองกาฬสินธุ์

เบอร์โทร : 043 811 620

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


4. เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์

เขื่อนลำปาว เขื่อนดินที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัย พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีธรรมชาติและสายน้ำที่สวยงาม มีร้านค้า และร้านอาหารไว้บริการ ใช้ทางหลวงหมายเลข 213 (กาฬสินธุ์-มหาสารคาม) กิโลเมตรที่ 33-34 เลี้ยวขวาเข้าเขื่อนลำปาวตามถนนลาดยาง 26 กม.

สภานที่ : ตำบล ลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 08:30 - 16:30

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


5. หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทโคกโก่ง จ.กาฬสินธุ์

เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่เชิงเขามีชาวผู้ไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ตำบลกุดหว้า ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ไท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถพักแรมแบบโฮมสเตย์ เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีของชาวบ้าน เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเหยา (การรักษาผู้ป่วย) รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และเดินป่าศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่น ชมน้ำตกตาดสูง-ตาดยาว ตามเส้นทางเดินป่าในวนอุทยานภูผาวัว สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ใหญ่ขวัญชัยโทร. 08 7232 6056

สภานที่ : ตำบล กุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


6. วัดศรีมงคลใต้ จ.มุกดาหาร

วัดศรีมงคลใต้อยู่ในตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง ฯ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างสมัยกรุงธนบุรีตั้งอยู่ถนนสำราญชายโขง ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวงพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ประชาชนชาวไทยและลาวเลื่อมใสศรัทธามาหลายชั่วอายุคน สร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด มีขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี 2 เมตร

ตามตำนานเล่าว่าเมื่อพ.ศ. 2310 หลังจากที่เจ้าจันทรสุริยวงศ์ เจ้าเมืองโพนสิม (คันธบุรี บริเวณพระธาตุอิงฮัง ในประเทศลาว) ถึงแก่กรรมแล้ว ขณะที่เจ้ากินรีคุมบ่าวไพร่ถากถางอยู่ใกล้ต้นตาลเจ็ดยอด เมื่อครั้งสร้างเมืองใหม่นั้นได้พบพระพุทธรูปสององค์ องค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน องค์เล็กเป็นพระพุทธรูปเหล็กอยู่ใต้ต้นโพธิ์ เจ้ากินรีจึงสร้างวัดขึ้นบริเวณนั้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์ วันหนึ่งเมื่อพระภิกษุประจำวัดเข้าไปสักการะ ปรากฏว่าไม่พบพระพุทธรูปเหล็ก เมื่อค้นดูรอบ ๆ บริเวณวัด พบว่าพระพุทธรูปเหล็กไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ตามเดิม และจมลงในดินเหลือแต่ยอดพระเมาลีเป็นที่น่าอัศจรรย์ เจ้ากินรีจึงสร้างแท่นสักการะบูชาไว้ ณ ที่นั้น และถวายนามว่า พระหลุบเหล็ก ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ในโบสถ์ เรียกนามว่า พระเจ้าองค์หลวง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารนับแต่นั้นมา

ครั้นถึง พ.ศ. 2321 เมื่อกรุงธนบุรีได้รวบรวมหัวเมืองในสองฝั่งโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมา จึงโปรดเกล้าฯให้ เจ้าจันทกินรี เป็นพระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก วัดศรีมงคลเป็นสถานที่กระทำพิธีดื่มน้ำพิพัฒนสัตยาประจำปีของเมืองมุกดาหาร ต่อมาเมื่อมีวัดฝ่ายธรรมยุตตั้งขึ้นอีกวัดหนึ่งในเขตตำบลศรีมงคล จึงเรียกวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า วัดศรีมงคล(เหนือ) และเรียกวัดศรีมงคลเดิมว่า วัดศรีมงคล(ใต้) ซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นตรีชั้นวรวิหาร

สภานที่ : หมู่ที่ 1 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


7. ตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร

เเหล่งช็อปปิ้งติดชายแดน สินค้าที่มาจากนานาประเทศ ทั้งรัสเซีย จีน เวียดนามเเละสปป.ลาว สินค้าพื้นเมือง ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และ ยังเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสองฝั่งแม่น้ำโขง ในเทศกาลวันออกพรรษา จะมีการแข่งชมการแข่งขันเรือยาวด้วย อยู่บริเวณถ.สำราญชายโขง เมืองมุกดาหาร หน้าวัดศรีมงคลใต้

สภานที่ : ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 08:00 - 18:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


8. อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ (มุกดาหาร) จ.มุกดาหาร

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงบังอี๋ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาล ห่างจากตัวเมือง 17 กม. สถานที่ที่รู้จักกันดีคือภูผาเทิบ เป็นหินทรายขนาดใหญ่ วางซ้อนทับกันเป็นรูปต่างๆ อย่างวิจิตรพิสดาร ที่นี่ยังมีทุ่งดอกไม้งาม ฤดูท่องเที่ยวเริ่มกันยายน-ธันวาคม ภายในมีบ้นพัก สถานที่กางเต็นท์ และร้านค้า ค่าธรรมเนียมคนไทย 20 บาท รถยนต์ 30 บาท

สภานที่ : ต.นาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

เบอร์โทร : 089 619 7741

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


9. แก่งกะเบา จ.มุกดาหาร

เป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง ห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหาร 35 กม. บนฝั่งยังมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี ในฤดูแล้งน้ำลดจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำ และหาดทรายสวยกว่าฤดูอื่นๆ บริเวณริมแก่งกะเบามีร้านอาหารตั้งอยู่ อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของที่นี่ คือ หมูหันซึ่งมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับสูตรเด็ดของท้องถิ่น บริเวณแก่งมีบริการห่วงยางให้เช่าให้กับผู้ที่ต้องการลงเล่นน้ำด้วย

สภานที่ : ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150

เบอร์โทร : 084-391-8010

เวลาทำการ : 00:00 - 00:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


10. ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง จ.มุกดาหาร

ศาลเจ้าเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองตั้งอยู่บนถนนสองนางสถิตย์ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง มีหลักเมืองประดิษฐานอยู่ด้วย ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองนี้ไม่มีผู้ใดทราบความเป็นมาว่าสร้างในสมัยใดสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองมุกดาหาร(เจ้ากินรี ได้มาสร้างเมืองมุกดาหาร พ.ศ. 2313) แต่เดิมเป็นเพียงศาลไม้ต่อมาได้มีการบูรณะก่อสร้างเป็นศาลคอนกรีต ชาวเมืองมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษาเมืองมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุข ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวเมืองมุกดาหารจะมี พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองพร้อมกับเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ปัจจุบันศาลเจ้าเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองได้รับการบูรณะจากศาลไม้ธรรมดาให้กลายเป็นศาลเจ้าแบบจีน มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรอย่างสม่ำเสมอ ภายในศาลเจ้าเล็กๆ นี้ยังเป็นที่ตั้งของหลักเมือง (ไม่ใช่เสาหลักเมือง) ใครที่ไปสักการะเจ้าแม่สองนางพี่น้องแล้วก็มักเดินทางตามต่อด้วยการมากราบไหว้เจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองด้วย

เป็นที่น่าแปลกใจที่ไม่มีใครทราบประวัติหรือพบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสร้างศาลแห่งนี้ หรือประวัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองเลย ชาวจังหวัดมุกดาหารเพียงแต่รู้ว่าตั้งแต่เกิดก็พบว่ามีศาลเจ้าเจ้าพ่อฟ้ามุมเมืองแห่งนี้แล้ว และต่างมากราบไหว้ด้วยความเคารพ เพื่อให้ชีวิตครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าพ่อฟ้ามุมเมืองปกปักรักษาบ้านเมืองจังหวัดมุกดาหารให้ร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแรงศรัทธาของชาวเมืองจังหวัดมุกดาหารทุกคน

สภานที่ : ถนนสองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 08:30 - 16:30

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map


11. ภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร

จุดชมวิวเมืองมุกดาหารที่พลาดไม่ได้ สามารถมองเห็นแม่น้ำโขง เมืองมุกดาหารและแขวงสะหวัดนเขตฝั่งสปป.ลาว และยังมีภาพ 3 มิติ ให้ได้ถ่ายภาพสนุกๆกันอีกด้วย ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ให้กราบไหว้สักการะขอพร ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กม. ไปตามเส้นทางมุกดาหาร-ดอนตาล ทางหลวงหมายเลข 2034 ประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางแยกขวามือตามถนนตัดใหม่ สายบ้านมโนรมย์ – ถนนวงแหวนรอบนอก

สภานที่ :

เบอร์โทร : -

เวลาทำการ : 08:00 - 18:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Map
เปิดอ่าน