(คลิปข่าว)เริ่มแล้ว !! สงกรานต์สระแก้วสรงน้ำพระ-ศาลหลักเมือง

สังคม-สตรี  :  10 เม.ย. 2561

สงกรานต์เมืองชายแดน กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว บวงสรวง-ปิดทอง-สรงน้ำศาลหลักเมือง และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน

ทั้งนี้ ภายในบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ปิดทอง สรงน้ำศาลหลักเมือง พิธีสงฆ์ พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การแสดงมวยทะเล การแสดงกลองยาว ปิดตาตีหม้อ เตะปีบและวิ่งกระสอบ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ ที่เป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นและจิตอาสาดีเด่น ก่อนจะมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะข้าราชการจากส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน เข้ารดน้ำขอพรดังกล่าว 


เปิดอ่าน