การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.9

สังคม-สตรี  :  13 มี.ค. 2560

5 สถาบันร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวง ร.9

         หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์อัครศิลปิน ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแวดวงดนตรีของประเทศไทย ด้วยการจัดโครงการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผ่านกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงโดยคณาจารย์และนักศึกษาจาก 5 สถาบัน ได้แก่  C.U. Clarinet Ensemble จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Kasetsart Wind Symphony ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Rangsit University Jazz Orchestra วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต, ศิลปะเซียน คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Pomelo Town วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมาร่วมกันบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ Echo , แสงเดือน (Magic Beam) , When, ดวงใจกับความรัก, แผ่นดินของเรา, Kinari Suite, Old Fashioned Melody และอีกมากมาย รวมทั้งบทเพลงเทิดพระเกียรติ ผ่านวงดนตรีที่แตกต่างกันถึง 5 รูปแบบ 
    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมการแสดงฟรี ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 – 22.00 น. บริเวณลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bacc.or.th และ www.facebook.com/baccpage


เปิดอ่าน