ไฟฟ้าตัดก่อนเตือน

ผมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการเก็บค่าไฟของการไฟฟ้านครหลวง หลังจากที่ให้สัมปทานเอกชนไปจัดเก็บ ในกรณีที่รอบเบิลเกินกำหนด ก่อนหน้านี้จะมีใบแจ้งเตือนให้ไปชำระค่าไฟฟ้าก่อนที่จะถูกตัดไฟมาเตือน

 แต่ล่าสุดไม่มีใบแจ้งเตือน แต่มีพนักงานการไฟฟ้านครหลวงมาแจ้งว่าจะตัดไฟ พอผมสอบถามว่าทำไมไม่เตือน กลับได้รับคำตอบอันน่าประทับใจว่า บางครั้งก็มี บางครั้งก็ไม่มี
 ยิ่งกว่านั้น พอไปชำระค่าไฟ ก็ถูกเรียกค่าต่อไฟ (ทั้งที่ยังไม่มีการตัด) อีก 40 บาท ไฟฟ้าซึ่งเป็นบริการของรัฐ และเป็นกิจการผูกขาดอยู่แล้ว ใช้วิธีการแบบนี้ ถามว่าเป็นธรรมกับประชาชนหรือไม่ ไม่เตือนแต่มาตัด ไม่ได้ตัดแต่ต้องเสียค่าปรับ
ศรุต
ตอบ
 นางสุดารัตน์ จันทร์น้อย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงว่า การไฟฟ้านครหลวงได้ตรวจสอบแล้ว เรื่องการเก็บเงินค่าไฟฟ้านั้น จะดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไฟได้ใช้ไฟไปแล้วเป็นเวลา 1 เดือน จึงจะออกใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ไฟไปชำระค่าไฟฟ้าภายในระยะเวลา 7 วัน หากผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระ การไฟฟ้านครหลวงจะออกใบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ไฟ รีบไปชำระภายใน 3 วัน หากครบกำหนดแล้วยังไม่ชำระ การไฟฟ้านครหลวงจึงระงับการจ่ายไฟ   
 เมื่อมีการบันทึกข้อมูลระงับการจ่ายไฟแล้วนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงดจ่ายไฟจำนวน 40 บาทเกิดขึ้น ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระพร้อมกับค่าไฟที่ค้างชำระ สำหรับผู้ใช้ไฟรายนี้ได้มีค่าดำเนินการงดจ่ายไฟและมีเจ้าหน้าที่ออกไปตัดไฟแล้ว
ลุงแจ่ม


เปิดอ่าน