ดูแลสุขภาพแบบ "ชีวจิต"

"ชีวจิต" เป็นแนวทางหนึ่งของการดูแลสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแนวทางธรรมชาติบำบัด โดยเน้นความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งยึดหลักการเดียวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 การปฏิบัติเน้นระยะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ในด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการพัฒนาจิตใจ เพื่อบรรลุวัตถุปะสงค์ของการมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
หลักชีวจิต ประกอบด้วย
หลักชีวจิต 1 “อาหาร”
 1.คาร์โบไฮเดรต หรือแป้งไม่ขัดขาว 50 เปอร์เซ็นต์
 2.ผักชนิดต่างๆ ปริมาณ 25 เปอร์เซ็นต์
 3.โปรตีนจากพืช 15 เปอร์เซ็นต์ รับประทานปลา หรืออาหารทะเลได้ อาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
 4.เบ็ดเตล็ด เช่น ของกินเล่น ผลไม้ไม่หวาน 10 เปอร์เซ็นต์
 5.น้ำสะอาดวันละ 6 แก้วขึ้นไป
อาหารที่ควรงด
 งดอาหารประเภทเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่แดง งดน้ำตาลขาวทุกชนิด รวมทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลปริมาณสูง งดอาหารที่มีไขมันสูง ที่ใช้น้ำมัน นม เนย กะทิ งดแป้งขาวทุกชนิด
หลักชีวจิต 2 “การออกกำลังกาย”
 การออกกำลังกายเต็มที่ จนถึง Peak Output คือ
 - เหงื่อออกโซมกาย
 - หัวใจเต้นแรง
 - ชีพจรเต้นระหว่าง 100-120 ครั้งต่อนาที
 การออกกำลังกายตามแนวทางชีวจิต ใช้การออกกำลังกายด้วยกระบอง ซึ่งเป็นการผสมผสาน หลักการออกกำลังกายแบบ Isometric, Chiropractic, โยคะ, นวดกดจุด เข้าด้วยกัน เป็นการออกกำลังพร้อมกับทำให้กระดูกสันหลัง และข้อต่างๆ ทำงานได้อย่างปกติ
หลักชีวจิต 3 “การพัฒนาจิตใจ”
 การคลายเครียด การฝึกคลายเครียดทั้งกายและใจ
 การคิดในเชิงบวก คือ การคิดที่ทำให้เรามีกำลังใจ การคิดในเชิงบวกจะประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัยทั้งตัวผู้ป่วยเอง รวมถึงความร่วมมือของบุคคลรอบข้าง ซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุน
 การทำสมาธิ เพื่อให้เกิดพลังจิตในการรักษาโรค ทำทุกอย่างตามขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลา ต้องใจเย็น ต้องผ่อนคลาย หมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ จึงจะค่อยๆ เกิดผลดี
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร.1745


เปิดอ่าน