เจ้าของตลาดจะปรับปรุง

ตามที่ประชาชนร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 คอลัมน์ฟ้องด้วยภาพ ความว่า

ตลาดสดอยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้ารามอินทรา ถนนรามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตลาดสกปรกมาก มีน้ำขังเน่าเหม็นรอบๆ ตลาดและมีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค นั้น
 สำนักงานเขตบางเขน ตรวจสอบแล้ว พบว่า บริษัท รามอินทรา จำกัด ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 9/534 ศูนย์การค้ารามอินทรา ถนนรามอินทรา กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือใบอนุญาตเล่มที่ 050201 เลขที่ 001 ปี 2546 โดยมีนายเสริม พะสีรัมย์ เป็นผู้ดูแลตลาดนี้ จึงให้คำแนะนำและเจ้าของตลาดรับจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตลาดรามอินทรา กม.2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 
นายณรงค์ การุณยธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตบางเขน


เปิดอ่าน