กทม.ตัดเงินโบนัสครู

กทม.จ่ายโบนัสให้ข้าราชการครูครึ่งเดียวจริงๆ ก่อนหน้านี้ เคยมีการอธิบายเกณฑ์การจ่ายโบนัสว่า มีเกณฑ์ตัวชี้วัดบุคคล 80% เกณฑ์ตัวชี้วัดสถานศึกษา 20% รวม 100% แต่เกณฑ์นี้ กทม.จ่ายโบนัสเพียง 0.4-0.5 มีทั้งครึ่งเดือน และน้อยกว่าครึ่งเดือน

แสดงว่า ครู กทม.ทุกคน ผ่านการประเมินเพียงครึ่งเดียว และมีครู กทม.ตกประเมินด้วย เป็นไปได้ยังไง ทั้งที่ปีที่แล้ว กทม.จ่ายโบนัส 1.0 หรือ 1 เท่าของเงินเดือน และมีบางกรณีได้มากกว่านี้ด้วย มีคำถาม ดังนี้
 1.การจ่ายโบนัส 0.4-0.5 หรือ 40-50% แสดงว่า ครู กทม.ตกการประเมิน และผ่านเกณฑ์ประเมินแค่เพียงครึ่ง ใช่หรือไม่
 2.ข้าราชการหน่วยงานอื่นของ กทม.ที่ไม่ใช่ครู ได้รับโบนัสเหมือนกันหรือไม่
 3. ถ้าไม่มีเงินจ่ายโบนัสจริง ทำไมถึงมีเงินไปจัดการอบรมสัมมนาตามต่างจังหวัด(ก็พาไปเที่ยวนั่นแหละ ซึ่งช่วงนี้กำลังไปกันอยู่แทบทุกเขต) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การจัดงานต่างๆ โฆษณาแผ่นพับโปสเตอร์ต่างๆ ทำไมถึงทำได้
 4.ผู้ว่าฯ กทม.รู้เรื่องการตัดเงินโบนัสครั้งนี้หรือไม่ ถ้ารู้...ท่านรู้สึกอย่างไร
 5.กทม.มีความจริงใจในการตอบคำถามเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน อยากรู้
ครู กทม.
ตอบ
 นายสุชาติ จำปาขาว หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กก.) ชี้แจงว่า การประเมินหน่วยงานของ กทม. รวมทั้งหมด 77 หน่วยงาน ใช้มาตรฐานเดียวกันหมด โดย 66 หน่วยงาน ได้โบนัส 0.5 เดือน และ 11 หน่วยงาน ได้โบนัส 0.4 เดือน
 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินหน่วยงาน ไม่ใช่ประเมินข้าราชการครู ผู้ประเมินคือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กก.) ผู้ตรวจราชการ สำนักงบประมาณ กทม. และสำนักยุทธศาสตร์
 เรื่องเงินโบนัสครู กทม. ทางรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ แต่เป็นเงินของ กทม. แต่มีข้อจำกัดว่า เงินงบประมาณของ กทม. จะต้องจ่ายเป็นเงินด้านบริหารบุคคลได้เพียง 40% ของงบประมาณประจำปี
 หัวหน้าสุชาติ บอกด้วยว่า จะนำเงินโบนัสของปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับปีนี้ไม่ได้ เพราะตอนนี้เกิดวิกฤติทางการเงิน เป็นไปทั่วโลก กทม.จึงมีเงินเหลือมาแบ่งกันน้อย เพราะฉะนั้น ครูที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินโบนัส ให้ไปถามผู้อำนวยการสำนักงานเขต ที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินของทุกคน
ลุงแจ่ม


เปิดอ่าน