ชาวบ้านทนอีกนิด...น้ำประปากำลังเข้าหมู่บ้าน

เปิดซองส่องไทย : ชาวบ้านทนอีกนิด...น้ำประปากำลังเข้าหมู่บ้าน

               ข้าพเจ้าและชาวบ้านหมู่บ้านดอนยาง หมู่ 11 และหมู่ 16 บ้านดอนยาง จ.ขอนแก่น มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันนี้ชาวบ้านหลายๆ หมู่บ้านก็ยังไม่มีน้ำประปาใช้กัน เพราะชาวบ้านมีความจำเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำในเรื่องการอุปโภคบริโภค โดยที่ชาวบ้านหมู่บ้านดอนยางแห่งนี้ไม่มีน้ำประปาที่จะใช้อาบน้ำและใช้ดื่มกันเลย ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
               และเรื่องน้ำประปาไม่มีนี้ เกิดขึ้นมานานเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว และในปัจจุบันได้มีการเดินท่อประปามาจากทางเทวาลัยเข้าสู่หมู่บ้านดอนยาง ดังนั้นชาวบ้านหมู่บ้านดอนยาง หมู่ 11 และหมู่ 16 จึงอยากให้นายกเทศบาลตำบลศิลาช่วยเข้ามาดำเนินการเดินท่อน้ำประปาไปตามบ้านเรือนของประชาชนไปตามแนวถนนเลียบคลอง (1R3L ) ให้ด้วย
               ชาวบ้านหมู่บ้านดอนยางแห่งนี้ต้องการมีน้ำประปาไว้ใช้เป็นของตัวเองเป็นอย่างมาก ชาวบ้านอยู่กันมานานโดยที่ไม่มีน้ำประปาใช้ ก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลชาวบ้านตาดำๆ อย่างพวกเรา  การขาดน้ำถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะชาวบ้านต้องใช้ทุกวันในการอุปโภคและบริโภค แต่ ณ จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีน้ำประปาให้ใช้กันเลย ทั้งๆ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ในที่กันดารแต่อย่างใด ถนนหนทางก็มี แต่กลับขาดแคลนน้ำประปาใช้กัน
               และในขณะนี้มีบ้านเรือนที่ขยายออกมาตามแนวคลองนี้เป็นจำนวนมากมาย ดังนั้นข้าพเจ้าและชาวบ้านหมู่บ้านดอนยาง หมู่ 11 และหมู่ 16 ที่มีความเดือดร้อนในเรื่องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์มายังนายกเทศบาลตำบลศิลา จ.ขอนแก่น ช่วยดำเนินการขยายเดินท่อประปาเข้าหมู่บ้านดอนยาง หมู่ 11 และหมู่ 16 ให้ด้วย ซึ่งจะนำมาสู่ความเจริญของหมู่บ้านและความผาสุกของประชาชน ชาวบ้านจะได้มีน้ำประปาใช้กันสักที

สมพงศ์

ตอบ
               เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศิลา จ.ขอนแก่น
ชี้แจงว่า เรื่องนี้ต้องสอบถามไปยังการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จังหวัดขอนแก่น ให้ช่วยเข้ามาดูแล เพราะการขยายประปานั้นต้องขยายเมนใหญ่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก และทางพื้นที่ ต.ศิลา เป็นเขตพื้นที่รับน้ำดิบแล้วมาทำเป็นน้ำสะอาดจ่ายทั้งจังหวัด
               ตอนนี้ยังมีหมู่บ้านที่หลงเหลืออยู่ที่ ต.ศิลานี้ ประมาณ 6 หมู่บ้านด้วยกัน โดยมีบ้านดอนยาง บ้านบึง บ้านบึงอีเฒ่า บ้านบึงท่าแค่ บ้านห้วยชัน และบ้านดงทอง มี 6 หมู่บ้านนี้ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้กัน แต่เทศบาลก็นำรถน้ำจากเทศบาลเข้าไปแจกจ่ายน้ำให้ชาวบ้านแต่ละหลัง
               เทศบาลยังไม่มีงบมากเท่าไหร่ในการต่อท่อเมนให้ชาวบ้านทั้ง 6 หมู่นี้ และการทำเมนใหญ่นั้นต้องให้ กปภ.เป็นผู้ดำเนินการ แต่เท่าที่ทราบตอนนี้ กปภ.ขอนแก่นกำลังทำเรื่องขอประปาให้ชาวบ้านอยู่ เพราะกปภ.ได้ใช้น้ำดิบจากเทศบาลแล้วนำน้ำไปผลิตเป็นน้ำดีเพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านใน ต.ศิลา
               ตอนนี้เทศบาลได้ทำหนังสือไปแล้ว โดยต้องจัดการให้มีน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ให้ครบทั้งหมู่บ้าน แต่ตอนนี้ กปภ.ยังไม่มีน้ำให้ชาวบ้านใช้ และหมู่บ้านดอนยางแห่งนี้เพิ่งขยายออกมาจากท้องไร่ท้องนา เทศบาลก็ดูแลเรื่องการแจกจ่ายน้ำให้ตลอด โดยมีรถน้ำจากเทศบาลนำไปแจกให้ถึงที่บ้านเลย
               และในปัจจุบันมีการเดินท่อประปามาจากทางเทวาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชน คาดว่าทางเทวาลัยคงใช้งบจัดการกันเองเกี่ยวกับการเดินท่อน้ำประปาเข้าเทวาลัย ซึ่งไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเทวาลัยได้ ต้องให้ กปภ.ทำให้ เพราะงบที่ใช้ในการทำท่อเมนเข้าหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านนั้นใช้งบไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท เทศบาลคงไม่มีงบมากถึงขนาดนั้น แต่จะประสานไปยัง กปภ.จังหวัดขอนแก่นให้
               เพราะการทำท่อเมนใหญ่เป็นหน้าที่ของ กปภ.จังหวัดขอนแก่น เทศบาลก็พยายามแก้ขัดโดยการนำน้ำไปจ่ายให้ แต่เอาน้ำจากการประปาไปส่งตามหมู่บ้านให้ ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องไปส่งลงถังกลางหมู่บ้าน แล้วให้ชาวบ้านนำภาชนะไปใส่น้ำเข็นใส่กันไปเอง แต่เทศบาลก็ให้ความช่วยเหลือโดยนำไปส่งให้ถึงบ้านเลย ปัจจุบันนี้ก็ยังทำทุกวัน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็ช่วยนำน้ำส่งให้ชาวบ้านเหมือนกัน ช่วยกันไม่ทอดทิ้งชาวบ้าน ก็พยายามช่วยกัน นายกเองก็พยายามผลักดันให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ครบทั้งเขตของพื้นที่ ต้องหาน้ำให้บริโภคได้อยู่ดีกินดี โดยได้ดูแลตลอด ถนนหนทางก็เข้าถึงกันหมดแล้ว แต่ปัญหาน้ำก็เป็นเรื่องใหญ่
               ซึ่งก็เข้าใจชาวบ้านทั้ง 6 หมู่บ้านนี้ ที่ไม่มีน้ำประปาใช้มานานแล้ว แต่ จ.ขอนแก่น ก็มีน้ำประปาใช้กันมาเกือบ 20 ปีแล้ว โดยกปภ.ได้ขยายแต่ส่วนบน แต่ส่วนล่างยังไม่ได้มีการขยายแต่อย่างใด คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้มีน้ำประปาใช้กันครบทั้งหมู่บ้าน


เปิดอ่าน