เหม็นควันเผาขยะ

ฟ้องด้วยภาพ : เหม็นกลิ่นควันจากการเผาขยะ

               การเผาขยะในเขตที่อยู่อาศัย ตรงถนนโรงหล่อ ข้างๆ หมู่บ้านสมชายพัฒนาบางกรวย มีคนแอบเอาขยะมาทิ้งในที่ดินของชาวบ้าน และไม่รู้ใครเผาขยะใกล้แหล่งชุมชน
               ขยะที่เผาประกอบไปด้วยกระดาษ เศษไม้ บรรจุภัณฑ์อาหาร หรือพลาสติก วัตถุเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะอันเกิดจากการเผาไหม้อันตรายที่สุดของการแพร่กระจายของสารเคมีจะลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศรอบบ้านหรือชุมชนโดยไม่มีการกรองและในที่สุดก็ตกลงสู่พื้นดินหรือแหล่งน้ำเกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตชุมชน

สมพงษ์


เปิดอ่าน