ตั้งโรงพยาบาลในเขตชุมชนได้ด้วยหรือ?

เปิดซองส่องไทย : ตั้งโรงพยาบาลในเขตชุมชนได้ด้วยหรือ?

               หมู่บ้านสินธานี 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนนวมินทร์ 93 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบ้านพักอาศัยทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นและ 3 ชั้น มีจำนวนบ้านพักอาศัย จำนวน 810 หลัง โรงพยาบาลวิภาราม ได้ซื้ออาคารสินสิริแมนชั่น ที่อยู่ภายในหมู่บ้าน โดยปรับปรุงอาคารมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นการปรับปรุงใหม่เพราะใช้งานนานกว่า 20 ปีแล้ว จนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์ 2558 อาคารปิดป้ายว่า เป็นโรงพยาบาลวิภาราม นวมินทร์
               โดยจะใช้ถนนเข้าออกร่วมกับหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 3,000 คน ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง ที่หน้าหมู่บ้านมีสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9, ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์คุ้ม และอยู่ใกล้โรงเรียนอีก 5 แห่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การจราจรติดขัด สมาชิกไม่ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย
               โรงพยาบาลได้ซื้อบ้านเลขที่ 104/39 ห่างจากโรงพยาบาลเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 200 เมตร โดยปรับที่พักอาศัยเป็นแผนกโภชนาการและห้องซักผ้า โดยใช้ถนนขนอาหารและผ้าร่วมกับผู้อยู่อาศัย ตลอดเวลาการปรับปรุงและใช้งานต่อไป ทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวล
               ดังนั้นชาวบ้านมีความประสงค์ให้ลุงแจ่ม ช่วยตรวจสอบการตั้ง รพ.วิภารามนวมินทร์ ว่าถูกต้องตามระเบียบการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่ เนื่องจากชุมชนได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข แต่ผู้รับหนังสือร้องเรียนกลับบอกว่าถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงทุกอย่าง จากคำพูดของผู้รับหนังสือร้องเรียนมันขัดแย้งกับระเบียบการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน ตามที่ทราบ
               จากระเบียบการจัดตั้ง โรงพยาบาลวิภารามนวมินทร์ไม่ผ่านมาตรฐานสากล ดังนี้
               1.ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย
               2.อาคารโรงพยาบาลดัดแปลงมาจากอาคารที่พักอาศัย (สินสิริ แมนชั่น)
               3.เนื้อที่โรงพยาบาลคับแคบไม่ผ่านมาตรฐานสากล
               4.ไม่มีทางเข้าออกเป็นที่ส่วนบุคคลของโรงพยาบาลเอง
               5.ไม่มีบริเวณที่จอดรถที่เพียงพอ
               6.ไม่มีการทำประชามติจากคนในชุมชน
               7.โรงชักอบแห้งและโรงครัวของโรงพยาบาลตั้งอยู่ในที่เดียวกัน คือเป็นบ้านเท่านั้น ไม่มีระบบกำจัดเชื้อโรคจากน้ำชักผ้า โดยปล่อยน้ำเสียลงท่อน้ำชุมชน
               8.มลพิษจากกลิ่นควันที่่ทำอาหารจำนวนมาก
               9.มลพิษจากเสียงเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก
               10.มลพิษจากเสียงเครื่องยนต์จากรถต่างๆ ของบุคคลที่มาติดต่อโรงพยาบาล
               11.ขยะอันตรายจากอุปกรณ์ทางการแพทย์
               12.มลพิษทางอากาศที่มีเชื้อโรคต่างๆ กระจายทั่วชุมชน

วาจเกศร

ตั้งโรงพยาบาลในเขตชุมชนได้ด้วยหรือ?

ตอบ
               นายชูเกียรติ เชิดโฉม หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม
ชี้แจงว่า โรงพยาบาลวิภารามได้ซื้ออาคารสินสิริแมนชั่นอย่างถูกต้อง และได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ โดยมีการขออนุญาตเป็นไปตามผังเมืองรวม คือ พื้นที่ตรงบริเวณนี้สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลได้โดยไม่ขัดพ.ร.บ.ผังเมืองรวม และพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งถือว่าไม่ได้ทำผิดอะไร
               เรื่องนี้มีการร้องเรียนมาโดยตลอด ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ร้องเข้ามาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด เขตได้ตรวจสอบมายังโรงพยาบาลวิภารามแล้ว โดยโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอาคารขนาดเล็ก รับเฉพาะสิทธิประกันสังคมเท่านั้น ไม่ได้รักษาเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆ ทั่วไป
               และโรงพยาบาลก็ไม่ได้สร้างอาคารผิด พ.ร.บ.แต่อย่างใด ซึ่งไม่ได้ทำสิ่งแวดล้อมเป็นมลพิษแต่อย่างใด ประชาชนในบริเวณนั้นเกรงว่ารถของโรงพยาบาลอาจสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในบริเวณนั้น อาคารแห่งนี้โรงพยาบาลก็ซื้อแบบยกทั้งตึกเลย แล้วโรงพยาบาลก็ยังไม่มีการเปิดรับคนไข้
               โรงพยาบาลได้ขอนุญาตจากสาธารณสุขก่อนว่าได้รับอนุญาตจากเขตหรือไม่ ก็ต้องเอาใบสาธารณสุขตรวจสอบ มาพิจารณาอีก มีคณะกรรมการตรวจสอบอีก ไม่ได้ก่อสร้างเสร็จแล้วเปิดเป็นโรงพยาบาลได้เลย และการสร้างโรงพยาบาลในชุมชนก็ต้องเป็นมิตรกับชุมชน จริงๆ แล้วเรื่องการสร้างโรงพยาบาลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อชาวบ้าน เพราะสะดวกในการรักษา


เปิดอ่าน