ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางใหม่แล้ว

ซ่อมแซม, ลอกผิวถนน, ลุงแจ่มปฏิกิริยา, คมชัดลึก, ลุงแจ่มคมชัดลึก, ร้องทุกข์กับลุงแจ่ม, เปิดซองส่องไทย, ดำเนิน, การซ่อมแซม, ผิว, ทาง, ใหม่, แล้ว

เปิดซองส่องไทย : ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางใหม่ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง

               หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก นำเสนอข่าวถนนเพชรบุรี ถัดจากประตูน้ำขึ้นมามีการลอกผิวจราจร ทั้งที่เดิมผิวจราจรมีสภาพดี แต่เมื่อลอกผิวจราจรทำให้รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุหลายราย นั้น
               สำนักงานเขตราชเทวี ขอเรียนว่า การลอกผิวจราจรบริเวณดังกล่าว สำนักการโยธาเป็นผู้ดำเนินการจัดซ่อม เนื่องจากผิวจราจรโดยรวมมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
               ซึ่งหากดำเนินการจัดซ่อมเฉพาะจุดอาจทำให้เกิดปัญหาทรุดตัวได้อีกในอนาคต ดังนั้นจึงได้พิจารณาดำเนินการซ่อมแซมผิวทางใหม่ เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งปัจจุบันสำนักการโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

               นายชาตรี วัฒนเขจร

               ผู้อำนวยการเขตราชเทวี


เปิดอ่าน