ขยะและวัชพืชขวางทางน้ำ

ฟ้องด้วยภาพ : ขยะและวัชพืชขวางทางน้ำ

               สภาพปัญหาและสาเหตุของการกีดขวางทางน้ำสามารถแยกประเด็นจากสาเหตุการกีดขวางทางน้ำออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
               สภาพปัญหาที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ สาเหตุจากมนุษย์ และปัญหาที่เกิดอยู่ตอนนี้มีขยะและวัชพืชขวางทางน้ำอยู่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 เขาจะเรียกว่าคลองระบาย หรือท่อระบายน้ำไม่ทราบ ตอนนี้ผมอยากให้หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดร้อมเข้ามาดูแลจัดการกับขยะและวัชพืชด้วย และไม่ทราบเป็นของเทศบาลบางกรวย หรือ บางพลัด ใครเป็นคนรับผิดชอบ

สมชาย


เปิดอ่าน