ขอเหลือเงินไว้ใช้บ้าง

ผมได้ร่วมกู้ซื้อบ้านและตึกเช่ากับพี่ชาย โดยพี่ชายเป็นผู้กู้หลัก ผมเป็นผู้กู้คนที่สอง (กู้ร่วม) โดยตอนนี้บ้านและตึกเช่าได้ถูกขายทอดตลาดไปเพราะส่งธนาคารไม่ไหว

 ตอนที่กู้ซื้อนั้นตรงกับเศรษฐกิจทรุดพอดี คนเช่าตกงานจึงไม่มีคนเช่า ทำให้มีเงินไม่พอส่งธนาคาร ดังนั้นธนาคารจึงยึดทรัพย์ขายทอดตลาดแต่ไม่พอใช้หนี้ที่กู้มา เป็นหนี้ธนาคารประมาณ 1 ล้านกว่าบาท จนประมาณปลายปี 54 ผมโดนกองบังคับคดีสาขาประจำจังหวัดอายัดเงินเดือน และได้ไปเขียนคำร้องขอค่าครองชีพโดยหักจากรายได้ของเดือน 30% หักได้ประมาณ 2-3 เดือนก็โดนอายัดอีก
 แต่ครั้งนี้โดนกองบังคับคดีในกรุงเทพฯ อายัด โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าทางสาขาประจำจังหวัดหักเงินเดือนผิด คือ ต้องให้เฉพาะเป็นเบี้ยยังชีพโดยคิดร้อยละ 70% ของเงินได้ประจำ ผมได้ค่าครองชีพ 11,100 บาท โดยเงินส่วนเกินจากทำโอทีและจากเงินเดือนส่งเข้ากองบังคับคดีทั้งหมด ศาลสั่งให้ผมและพี่ชายเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โดยมีเวลาประมาณ 3 ปี และตอนนี้ผมเป็นโรคหัวใจประมาณ 2 ปีกว่า แฟนไม่ได้ทำงาน เพราะป่วยเป็นเนื้องอก ต้องหาหมอทุกเดือน ลูกชายจบ ม.3 แต่ไม่ได้เรียนต่อ เพราะออกมาทำงานหาเงินช่วยครอบครัว ผมมีคำถามดังนี้ครับ
 1.ผมจะขอค่าครองชีพเพิ่มจากกองบังคับคดีได้หรือไม่ เพราะว่าเงินยังชีพไม่พอค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากผมและภรรยาต้องไปหาหมอบ่อย
 2.ถ้าผมออกจากงาน จะถูกอายัดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ครับ เพราะตอนนี้ผมหยุดงานบ่อยจากปัญหาสุขภาพและเป็นหนี้นอกระบบ
 3.ถ้าผมเป็นอะไรไปก่อนจะหมดอายุการล้มละลาย จะมีผลไปถึงลูกชายหรือเปล่า
 4.จะมีปัญหาไปทางครอบครัวภรรยาหรือไม่ แต่ภรรยาผมไม่มีทรัพย์สินหรือมรดกอะไร
 5.ศาลบอกว่าอย่าทำอะไรให้มีปัญหา ให้เจ้าหนี้มายืดคดีความออกไปอีก อยากทราบว่าการกระทำแบบไหนที่เจ้าหนี้สามารถยืดคดีความออกไปได้อีก
คนเรียนน้อย
ตอบ

 ฝ่ายนิติการ กรมบังคับคดี ชี้แจงดังนี้
 ข้อ 1.สามารถร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดเบี้ยยังชีพได้ใหม่ โดยระบุความจำเป็นพร้อมแสดงหลักฐาน ยื่นคำร้องขอลดการอายัดเงินเดือนที่กองอายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดี
 ข้อ 2.ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย หากลูกหนี้ออกจากงาน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถอายัดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อนำมาชำระให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้
 ข้อ 3.-4. คดีล้มละลายเป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องของบุคคล จึงไม่เกี่ยวกับลูกชายและภรรยา แต่หากมีเรื่องของทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กรณีการเสียชีวิตของลูกหนี้ และมีทรัพย์ซึ่งเป็นมรดกตกทอดไปถึงภรรยาและลูกซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมายของลูกหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สามารถดำเนินการอายัดทรัพย์มรดกเพื่อนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้
 5.กรณีที่อาจเป็นเหตุให้มีการยืดอายุความออกไป เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีอำนาจ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย และมีอำนาจตามคำสั่งศาล ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานข้อความเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน หรือความประพฤติของลูกหนี้ให้ศาลทราบ หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือฝ่าฝืนคำสั่ง เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานให้ศาลทราบ และขอให้หยุดนับระยะเวลา อาจเป็นเหตุให้ลูกหนี้ไม่ได้รับปลดล้มละลายภายใน 3 ปี
 ฝ่ายนิติการ กรมบังคับคดี บอกว่า หากให้ความร่วมมือ เรียกให้มาสอบสวนก็มา ไม่บิดพลิ้ว เป็นผลดีกับทุกฝ่าย ลูกหนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วย

ลุงแจ่ม


เปิดอ่าน