ฟ้องขับไล่

มีเรื่องร้อนใจอยากทราบค่ะ คือว่า มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้ทำกินมาเป็นเวลานานมาก แต่ให้ญาติเข้าไปทำกินอยู่บนที่ดินผืนนั้นมานานกว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยแม่มีชีวิตอยู่ จนท่านเสีย ก็เลยให้ญาติอาศัยทำกินเรื่อยมา

 ปัญหาคือ ขณะนี้ ต้องการจะขายที่ดินผืนดังกล่าว จึงได้ไปบอกกับญาติที่ให้อาศัยอยู่ว่าให้หาทางขยับขยาย เพราะต้องการจะขายที่ดินแล้ว ปรากฏว่า เขาไม่อยากจะย้ายออก บอกว่า ไม่ย้าย เพราะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตรงนี้มานาน ซึ่งเรื่องนี้ก็จริง เพราะดิฉันเป็นคนที่ยินยอมให้เขาอยู่มานานเอง โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการทำสัญญาใดๆ เป็นการพูดกันปากเปล่า เพราะเห็นว่าเป็นญาติกัน ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอย่างขณะนี้
 อยากทราบว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ ญาติคนที่อาศัยอยู่บนที่ดินของดิฉัน จะอ้างสิทธิปรปักษ์ เพื่อยึดที่ดินของดิฉันได้หรือไม่ เพราะเขาก็อยู่มานานเป็นสิบปี ถ้าเขาไม่ยอมย้ายออกไปจริงๆ ควรจะทำอย่างไรได้คะ
 จิราพร
 ตอบ
 ศูนย์ปรึกษากฎหมายชุมชน อาจารย์ชลธิชา  สมสอาด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะนำว่า ก่อนอื่น คงต้องย้อนกลับไปดูที่ว่า ในช่วงแรกที่ให้ญาติคนนี้เข้ามาอยู่นั้น มีญาติคนอื่นๆ รับรู้ด้วยหรือเปล่า ตรงนี้เป็นสิ่งทำสำคัญ เนื่องจากญาติคนที่รับรู้ว่า คุณได้ให้ญาติคนนี้เข้ามาอาศัยอยู่ และทำกินบนที่ดิน จะกลายเป็นพยานให้แก่คุณได้อย่างดี กรณีที่ญาติคนนี้ต้องการอ้างสิทธิครอบครองปรปักษ์บนที่ดินของคุณ
 เนื่องจากการใช้สิทธิครอบครองแบบปรปักษ์นั้น เป็นการเข้ามาครอบครองที่ดินของคนอื่นโดยเจตนา และเปิดเผย คือ แสดงความต้องการที่จะเป็นเจ้าของบนที่ดินของผู้อื่น โดยที่เจ้าของไม่ได้เข้ามาคัดค้าน และถ้าครอบครองมานานถึง 10 ปี ก็สามารถใช้สิทธินี้ได้เลย
 ดังนั้น กรณีของคุณ ถ้ามีญาติคนอื่น หรือบุคคลที่เป็นพยานยืนยันได้ว่า คุณเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ แล้วก็อนุญตให้ญาติคนนี้อาศัยอยู่เพื่อทำกิน แม้จะเป็นระยะเวลานานเลย 10 ปีแล้วก็ตาม ถ้ามีพยานรู้เห็น และรับรู้ด้วยเช่นนี้ ญาติของคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะมาอ้างสิทธิปรปักษ์บนที่ดินของคุณได้เลย
 ส่วนเรื่องที่เจรจากันด้วยปากเปล่าแล้วเขาไม่ยอมออกไป วิธีต่อมาก็คือ ต้องฟ้องขับไล่ ในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ คุณมีสิทธิที่จะให้ใครอยู่ หรือไม่อยู่ก็ได้ ดังนั้น คุณมีสิทธิที่จะฟ้องขับไล่ให้เขาออกจากที่ดินของคุณ
 ลุงแจ่ม


เปิดอ่าน