15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ

วันนี้ในอดีต  :  15 มี.ค. 2561

15 ม.ค.2502 ครั้งเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช และน้ำตกพรหมโลกที่สวยสดงดงาม

            ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดที่ทรงครองศิริราชสมบัติ ทรงห่วงใยทุกข์สุข และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรของพระองค์มาโดยตลอด

            วันนี้ในอดีต จึงขออัญเชิญเรื่องราวเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจขององค์พ่อหลวง ร.9 เมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎร ใน จ.นครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2502 มานำเสนอแก่ผู้อ่าน

            โดยเฉพาะในวันที่ 15 มี.ค.2502 หรือวันนี้เมื่อ 59 ปีก่อน เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพักผ่อนที่ “น้ำตกพรหมโลก” ซึ่งว่ากันว่าเป้นน้ำตกที่สวดสดงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

            กล่าวคือ หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

            ต่อมาช่วงปี 2502 พระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ทั่วประเทศ โดยไม่ทรงหวาดหวั่นต่อความลำบากทุรกันดาร ทรงเสด็จไปทั่วทุกสารทิศในประทเศไทย ทั้งนี้เพื่อทรงงานในอันที่จะเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของพสกนิกรทั้งสิ้น!

            และสำหรับ จ.นครศรีธรรมราชนั้น ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ. 2502 โดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร โดยทางรถยนต์เข้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช ที่อ.ทุ่งสง ในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม 4 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งสง อำเภอเมือง อำเภอพรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์

15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ

            อย่างไรก็ดี ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2502 ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยัง “น้ำตกพรหมโลก” อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

            โดยเมื่อทรงถึงน้ำตกพรหมโลก ทรงพักผ่อนอิริยาบถ ทอดพระเนตรความงดงามของน้ำตกพรหมโลก ที่ต้องยอมรับว่ามีความงดงามสุดที่จะหาคำมาพรรณนาได้

15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ

            และยังทรงฉายพระรูปไว้มากมาย เป็นภาพที่คนไทยได้ชื่นชมทุกครั้งก็จะมีรอยยิ้มแห่งความรักบูชา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ

15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ

            โดยก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทั้งสองพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธย ภปร และ พระนามาภิไธย สก บริเวณหน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 ปัจจุบันยังปรากฏพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้

15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ          15 ม.ค.2502 ประทับไว้ในใจชน ครั้งเสด็จเมืองนครฯ

            อนึ่ง สำหรับน้ำตกพรหมโลก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้าง มีทั้งหมด 50 ชั้น เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 4 ชั้น คือ หนานวังน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้าย และในปัจจุบันก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างเต็มที่เพราะโอบล้อมไปด้วยผืนป่าขนาดใหญ่

            อย่างไรก็ดี หลังจากในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต แต่กลับยังผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นั่นเพราะสืบเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างพื้น ต้องการที่จะท่องเที่ยวตามรอยพ่อหลวง และเพื่อเข้าชมลายพระหัตถ์ของในหลวง ร.9 ที่สลักไว้นั่นเอง

///////////

ขอบคุณภา่พและข้อมูลจาก http:// http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2011/05/31/entry-1


เปิดอ่าน