ประสูติกาล เจ้าชายพระองค์น้อย แห่งดินแดนมังกรสายฟ้า

"จิกมี" หมายถึงความกล้าหาญปราศจากความกลัว, "นัมเกล" คือสัญลักษณ์ของชัยชนะในทุกทิศทุกทาง และชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งมวล

                วันนี้ อาจจะเป็นวันที่มีความสำคัญมากสำหรับประชาชนชาวภูฏาน แต่สำหรับคนไทยก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะ “ราชอาณาจักรภูฏาน” เป็นมิตรประเทศอันดีสำหรับประเทศไทย ด้วยมีความผูกพันกันมายาวนาน

                วันนี้ เมื่อ 2 ปีก่อน คือวันเสด็จพระราชสมภพของ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏาน หรือตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์แรก ในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

 

ประสูติกาล เจ้าชายพระองค์น้อย แห่งดินแดนมังกรสายฟ้า

ภาพจาก http://www.nationtv.tv/main/content/378490584/

 

                นอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารแห่งภูฎาน โดยได้ทรงรับพระราชทานพระนามเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 (เดิมทรงมีพระนามเพียงแค่คำว่า "จยัลซี" ซึ่งในภาษาซองคา หมายถึง เจ้าชาย)

                ภายหลังการเสด็จพระราชสมภพของพระองค์ ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกต้นไม้จำนวน 108,000 ต้น ทั้งนี้ยังทรงเป็น รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ภูฏาน แทนพระปิตุลา (อาชาย) คือ เจ้าชายจิกเยล อุกเยน วังชุก

                หากจำกันได้ ช่วงเดือนเมษายน ของปีนั้นเอง ทางราชอาณาจักรภูฏานได้จัดพิธียิ่งใหญ่อลังการและเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์จริงๆ เพื่อเฉลิมฉลองพระประสูติกาล ให้สมกับเป็นดินแดนมังกรสายฟ้า พร้อมหน้าด้วยพระราชวงศ์ใหญ่น้อยของภูฏาน ทรงประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระนามพระราช โอรสองค์แรก “เจ้าชายเกลเซย์ จิกมี นัมเกล วังชุก” ณ พระอารามศักดิ์สิทธิ์ ในกรุงทิมพู

                โดยก่อนจะเริ่มต้นพระราชพิธีใหญ่ ภายในป้อมพูนาคา ซึ่งเป็นสถานที่เก็บสังขารของพระลามะทิเบต ที่ชาวภูฏานเคารพนับถืออย่างยิ่ง ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องยินดีของประชาชนชาวภูฏาน ที่เดินทางหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ เพื่อเฝ้าถวายพระพรและชื่นชมพระบารมี ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสสำคัญครั้งนี้

 

ประสูติกาล เจ้าชายพระองค์น้อย แห่งดินแดนมังกรสายฟ้า

เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เสด็จออกงานครบ 109 ปีวันชาติภูฏาน เป็นครั้งแรก ช่วงเดือนธ.ค.2559  ภาพจากhttp://www.komchadluek.net/news/women/252855

                ในวันนั้น “สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีฯ” ทรงมีพระราชดำรัสถึงที่มาในการตั้งพระนามเจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน “เจ้าชายเกลเซย์ จิกมี นัมเกล วังชุก” ว่า เจ้าชายไม่ได้เป็นเพียงโอรสของพระราชาและพระราชินีเท่านั้น แต่ยังเป็นบุตรของประชาชนชาวภูฏานทุกคนด้วย

                โดยยังทรงตรัสว่า หลังจากที่ได้ใคร่ครวญมาอย่างดี ข้าพเจ้าจึงขอตั้งชื่อให้เขาว่า “จิกมี นัมเกล วังชุก” โดย “จิกมี” หมายถึงความกล้าหาญปราศจากความกลัว, “นัมเกล” คือสัญลักษณ์ของชัยชนะในทุกทิศทุกทาง และชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งมวล

                ส่วน “วังชุก” เป็นชื่ออัน เป็นมงคลของราชวงศ์เรา เมื่อถึงเวลาที่ “เจ้าชายเกลเซย์ จิกมี นัมเกล วังชุก” ต้องรับใช้ประเทศ ชาติ เจ้าชายจะต้องตระหนักว่า ภารกิจนี้สำคัญยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด และจะต้องอุทิศตนอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชน ทำหน้าที่สร้างความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ ตลอดจนตอบสนองความปรารถนาทุกประการของปวงชนชาวภูฏาน.

 

ประสูติกาล เจ้าชายพระองค์น้อย แห่งดินแดนมังกรสายฟ้า

เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เสด็จออกงานครบ 109 ปีวันชาติภูฏาน เป็นครั้งแรก ช่วงเดือนธ.ค.2559 ภาพจากhttp://www.komchadluek.net/news/women/252855

                อนึ่ง สำหรับ ประเทศภูฏาน  หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน

                ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul แปลว่า "ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon)" นอกจากนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen และชื่อเพลงชาติ เนื่องจากที่ภูฏาน เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน (Bhutan) มาจากคำสมาสในภาษาบาลี ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า "แผ่นดินบนที่สูง" (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน)

 

ประสูติกาล เจ้าชายพระองค์น้อย แห่งดินแดนมังกรสายฟ้า

สำนักพระราชวังภูฏานได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมารแห่งภูฏานกับพระอิริยาบทน่ารัก ในปฏิทินหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560  http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/285577

               และในวาระที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติครบ 2 ชันษาของ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก  จึงขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง 

/////////////////////////

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย


เปิดอ่าน