วันนี้ในอดีต ‘ บ.ไร่ส้ม’ แห้ว ชวดได้เงิน ‘อสมท' 55 ล.

วันนี้ในอดีต 17 ก.ค. 2558 ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ อสมท จ่ายเงิน 55 ล้านบาท ให้กับ บ.ไร่ส้ม ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา

            วันนี้ในอดีต 17 ก.ค. 2558  ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ในคดีที่ บริษัท ไร่ส้ม จำกัด โดย นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมการบริษัท ยื่นฟ้อง บริษัท อสมท  จำกัด (มหาชน ) ขอให้ชำระเงินคืนจากการผิดสัญญา ร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ “คุยคุ้ยข่าว” ที่ออกอากาศสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เมื่อปี 2548 - 2549

            โดย บ.ไร่ส้ม ผู้ฟ้อง กล่าวหา บมจ.อสมท ผู้ถูกฟ้อง ผิดข้อตกลงและสัญญาร่วมผลิตรายการ  ‘คุยคุ้ยข่าว ‘ จากกรณีที่ บมจ. อสมท เรียกเก็บค่าโฆษณาส่วนเกิน จาก บ.ไร่ส้ม โดยไม่ให้ส่วนลดทางการค้า อัตรา 30 % ตามข้อตกลง และ บมจ.อสมท  ยังได้โฆษณาเกินส่วนแบ่งเวลาตามข้อตกลงอีกด้วย ซึ่ง บ.ไร่ส้ม เคยมีหนังสือเดือน ก.พ.2551 เพื่อขอให้ บมจ. อสมท คืนเงินค่าโฆษณาที่ บ.ไร่ส้ม ได้ชำระเกินไป รวมทั้งให้ บมจ.อสมท ชำระเงินค่าโฆษณาส่วนเกินให้ บ.ไร่ส้ม ด้วย แต่ บมจ.อสมท กลับเพิกเฉย

            ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 ก.ย.56 ให้ บมจ.อสมท  ชำระเงิน 55.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้กับ บ.ไร่ส้ม  ต่อมา บมจ.อสมท  อุทธรณ์

            ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็น “ยกฟ้อง” เพราะเห็นว่า  การที่บริษัทไร่ส้มฯ ชำระค่าโฆษณาส่วนเกินซึ่งถูกตรวจพบภายหลังโดยไม่ได้หักส่วนลดทางการค้า 30% ไปเต็มจำนวน โดยไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ย่อมแสดงว่าบริษัทไร่ส้มฯ ไม่ติดใจในส่วนลดทางการค้าดังกล่าว เพราะหาก บ.ไร่ส้ม เห็นว่า มีสิทธิตามสัญญาก็ควรจะโต้แย้งไปยัง บมจ. อสมท เพราะเป็นหน้าที่ของ บ.ไร่ส้ม  ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญา หรือ ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล กรณีนี้จึงไม่ถือว่า บมจ. อสมท ทำผิดสัญญา และไม่มีหน้าที่ต้องคืนส่วนลดทางการค้า รวมเป็นเงิน 55.5 ล้านบาท ให้กับ บ.ไร่ส้ม

            จากผลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ยกฟ้องของบ. ไร่ส้ม ทำให้ อสมท. ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวน 55 ล้านบาท ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้กับ บ.ไร่ส้ม

            นอกจากนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าโฆษณาเกินเวลา ยังมีคดีอาญาที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมการผู้จัดการ บ. ไร่ส้ม เป็นเวลา 13 ปี 4 เดือน  ซึ่งนายสรยุทธ ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว และอยู่ระหว่างสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ 

 


เปิดอ่าน