วันนี้ในอดีต 30 พ.ค. 2550 ‘ยุบพรรคไทยรักไทย’

วันนี้ในอดีต ..30 พ.ค. 2550 ‘พรรคไทยรักไทย’ พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดถูก‘คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ’สั่งยุบ ข้อหาว่าจ้างพรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้ง

          วันนี้ในอดีตย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว...30 พ.ค.2550 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ยุบ‘พรรคไทยรักไทย’ ในข้อหา ว่าจ้างพรรคการเมืองเล็กลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อหนีเกณฑ์ 20 % เนื่องจากตามกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดว่า ในเขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครรายเดียว  ผู้ได้รับเลือกตั้งต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ซึ่งพรรคไทยรักไทยประสบปัญหาจากเกณฑ์ 20 %ดังกล่าวในเขตเลือกตั้งพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 เพราะว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรค‘บอยคอต’การเลือกตั้ง ไม่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนั้น เนื่องจากเห็นว่า การที่ ‘ทักษิณ ชินวัตร’ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ยุบสภา ก็เพื่อฟอกตัวเองหนีวิกฤตการเมือง และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็มีความไม่ชอบธรรมหลายอย่างและเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น เพราะพรรคไทยรักไทยมีทั้งเงินและอำนาจรัฐอยู่ในมือ ซึ่งหนึ่งในพรรคการเมืองที่‘บอยคอต’การเลือกตั้งในครั้งนั้นมีพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งมีฐานเสียงจำนวนมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รวมอยู่ด้วย

         ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่2 เมษายน2549พรรคไทยรักไทย ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อถึง 18.99ล้านเสียง  แต่ถูกร้องว่า ว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกตั้งเพราะต้องการหลีกเลี่ยงกฎ 20% คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบ ซึ่งผลปรากฏว่ามีมูล และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคไทยรักไทย และ2 พรรคการเมืองเล็ก คือพรรคพัฒนาชาติไทย และพรรคแผ่นดินไทย

         สำหรับคำวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ให้ยุบพรรคไทยรักไทยนั้น คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เห็นว่า พรรคไทยรักไทยสนับสนุนให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองเล็ก   จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และการที่พรรคไทยรักไทยจ้างบุคคลอื่นลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอื่น ถือได้ว่าเป็นการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นการะทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

           ส่วนพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทย นั้น การที่รับเงินจากพรรคไทยรักไทย เพื่อจัดหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย

          สำหรับ พรรคไทยรักไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่14  ก.ค. 2541 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 23 คน นำโดย ‘ทักษิณ ชินวัตร’  พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกพรรคที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ณ วันที่31 ธ.ค. 2548  มีจำนวนถึง14 ล้านคนเศษ

       ‘พรรคไทยรักไทย’ เป็นพรรคการเมืองแรก ที่ได้รับการเลือกตั้งเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2548โดยได้รับการเลือกตั้งถึง 376 ที่นั่ง จากจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 500 ที่นั่ง เอาชนะพรรคคู่แข่ง คือ พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เพียง 96 ที่นั่ง ทำให้เป็นพรรคการเมืองแรกที่สามารถจัดตั้ง‘รัฐบาลพรรคเดียว’ ได้สำเร็จ

       

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน