บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าการ กกท.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท. )  ที่ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน

ที่ประชุมรับทราบกรณีเลือกให้ นายก้องศักดิ์  ยอดมณี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามมติคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเห็นชอบให้เวียนแจ้งคณะกรรมการ กกท. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (ผู้ว่าการ กกท.) ได้เจรจาต่อรองผลตอบแทนพร้อมร่างสัญญาจ้าง และเห็นชอบให้เวียนแจ้งคณะกรรมการ กกท. แต่งตั้งผู้ว่าการ กกท. ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากเวียนแจ้งคณะกรรมการ กกท. ให้ความเห็นชอบทั้ง 2 เรื่องแล้วจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา แห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย กาญจนบุรี, จันทบุรี, เพชรบูรณ์, อุดรธานี และอุบลราชธานี  โดยมีมติเห็นชอบเลือก กาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565)

ในขณะที่ จังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) ประกอบด้วย ตราด, นครสวรรค์ และอุดรธานี, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) ประกอบด้วย นครราชสีมา, อุดรธานี และพัทลุง โดย บอร์ด กกท.มีมติเห็นชอบเลือก ตราด เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และเลือก พัทลุง เป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564)

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

บอร์ด กกท.ไฟเขียว "ก้องศักดิ์" คุมกีฬา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่