รัฐ-เอกชนดัน "โมโต จีพี" เพิ่มท่องเที่ยว ช่วยเศรษฐกิจชุมชน

กีฬา  :  13 ก.พ. 2561

ก.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยภาครัฐผนึกเอกชน ร่วมจัด "โมโต จีพี 2561" ช่วยดันรายได้ท่องเที่ยว ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการโมโต จีพี เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และร่วมประชุมกับนายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอกิต ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี 2561 “PTT Thailand Grand Prix” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 

โดยการประชุม ได้มีการหารือแนวทางการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานและจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในประเด็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเดินทางและการจารจร ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านการขนส่ง ด้านมาตรการทางศุลกากร ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการแข่งขันโมโต จีพี ในนามประเทศไทย โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการแข่งขันซึ่งคาดว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกันอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเขตพื้นที่อีสานใต้จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รายการนี้ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ การกระจายรายได้จากการเดินทางมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงแฟนกีฬา Motor Sports ที่จะเดินทางเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกของประเทศไทย

จึงอยากให้งานนี้เป็นงานของประเทศไทยที่คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพแสดงให้ประชาคมโลกได้รับทราบถึงข้อมูลความพร้อมด้านต่างๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงข้อมูลแหล่งเที่ยวอื่นๆ ที่สวยงามภายในประเทศไทยนอกเหนือจากเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยเตรียมนำเสนอรายละเอียด ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป