มทส.พร้อมเปิดม่าน“สุรนารีเกมส์”

Sports Entertainment, สุรนารีเกมส์, กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทศ ครั้งที่44, มทส, พร้อม, เปิดม่าน, สุรนารี, เกมส์

อธิการบดี มทส. เตรียมรับทัพนักกีฬา “สุรนารีเกมส์” พร้อมเชิญชวนให้ชาว มทส. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทศ ครั้งที่44

           เมื่อวันที่ 16 ก.พ 2560 ที่ ห้องวิทยาพัฒน์ อาคารเรียนรวม มทส. ศ. ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี มทส. เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมรับทัพนักกีฬา “สุรนารีเกมส์” พร้อมให้โอวาท แก่คณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่าง ๆ บุคลากรและนักศึกษาอาสาสมัคร กว่า 2,000 คน ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 หรือ “สุรนารีเกมส์” ว่า มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 เมื่อปี พ.ศ. 2548 หรือ 12 ปีที่ผ่าน พร้อมนี้ ยังมีประสบการณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ระดับนาชาติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์ฝึกซ้อม และหมู่บ้านนักกีฬา การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เมื่อปี พ.ศ.2550 การร่วมเป็นเจ้าภาพใช้สนามจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “นครราชสีมาเกมส์” เมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับคำชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง จากประสบการณ์และศักยภาพทางด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และกำลังบุคลากรที่ได้สั่งสมมาเหล่านี้ การรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 หรือ “สุรนารีเกมส์” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 นี้ เชื่อมั่นว่า มทส. จะทำหน้าที่เจ้าภาพได้ดีอีกครั้งอย่างเต็มสรรพกำลัง ในการเตรียมพร้อมรับกองทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน จำนวนกว่า 15,000 คน ทั้งด้านมาตรฐานของสนามจัดการแข่งขัน การกำกับเทคนิคแต่ละชนิดกีฬาจากคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคีภาครัฐและเอกชน เข้าเป็นส่วนหนึ่งในสนามจัดการแข่งขัน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.สนามกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่มของมหาวิทยาลัยที่รองรับ 23 ชนิดกีฬา 2.สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 (กกท. ภาค 3) จัดแข่งขันกีฬากรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล เทนนิส ว่ายน้ำ และฟุตบอล 3.ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา จัดแข่งขันกีฬาลีลาศ วอลเล่ย์บอล และเทเบิลเทนนิส 4. ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 จัดแข่งขันกีฬาฟันดาบ เทควันโด ยูโด และยูยิตสู และ 5.สนามกอล์ฟ วอยาจพานอรา อ.สีคิ้ว สำหรับจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ
           อธิการบดี มทส. กล่าวด้วยว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ยังถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คือบรรจุชนิดกีฬาแข่งขันมากที่สุดนับแต่จัดการแข่งขัน คือ 34 ชนิดกีฬา ชิงชัย 393 เหรียญทอง พร้อมกีฬาสาธิต 2 ประเภท คือ กีฬาเพาะกาย และเชียร์ลีดดิ้ง การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มทส. ส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 23 ชนิดกีฬา 343 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งความหวังไว้เพียง 16 เหรียญทองเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่เรามุ่งหวังที่สุดคือการเป็นเจ้าภาพจรัดการแข่งขนันให้ดีที่สุด ถึงแม้ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยจำนวนบุคลากรและนักศึกษาอาสมัครกว่า 2,000 คน แต่เราจะทำหน้าที่เจ้าภาพที่ดีอย่างเข้มแข็ง เต็มไปด้วยไมตรีจิต และความประทับใจอย่างเต็มที่
           สำหรับการจัดเตรียมหมู่บ้านนักกีฬาเพื่อรองรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง กว่า 8,000 คน เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งการสื่อสาร การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ระบบการรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จัดไว้รองรับตลอดระยะเวลา 10 วัน ทุกฝ่ายจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วย ความสุข ความสนุกสนาน ของทุกๆ คน ที่เต็มไปด้วยมิตรภาพไมตรีอันดีต่อกัน ในฐานะเจ้าภาพเรามุ่งหวังให้นักกีฬาจากทุกสถาบันได้ทำการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษที่เสริมสร้างไมตรีจิต การมีส่วนร่วมระหว่างสถาบัน ด้วยการเปิดลานศิลปวัฒนธรรม จัดเวทีการแสดงให้สถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมส่วนรวม อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ เป็นต้น ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดงานแสดง “เกษตรสุรนารี” โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณเทคโนธานี เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “เกษตรใต้ร่มพระบารมี เกษตรรังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย” จัดแสดงงานวันมันสำปะหลังโคราช การประกวดพืชและสัตว์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย เพื่อร่วมสร้างสีสัน เพิ่มความผ่อนคลายระหว่างการแข่งขันของนักกีฬา กองเชียร์ และผู้เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการแข่งขัน “สุรนารีเกมส์”


เปิดอ่าน