ทัพกีฬาคนพิการร่วมถวายความอาลัย

พา, พาราลิมปิกไทย, ฮีโร่พาราฯ, ฮีโร่พาราลิมปิก, พาราลิมปิกเกมส์, ถวายความอาลัย, กราบถวายบังคมพระบรมศพ, ประวัติ วะโฮรัมย์, พัทธยา เทศทอง, สายชล คนเจน, เรวัตร์ ต๋านะ, สายสุนีย์ จ๊ะนะ, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม, วาสนา คูทวีทรัพย์, หาญฤชัย เนตรศิริ, อำนวย เวชวิฐาน, สุบิน ทิพย์มณี, สมชาย ดวงแก้ว, ชูชาติ สุขเจริญ

ฮีโร่พาราลิมปิกร่วมอาลัยเข้ากราบถวายบังคมใพระบรมศพ พร้อมขอน้อมนำบรมราโชวาทไปใช้และเป็นนักกีฬาที่ดี

          "บิ๊กนิดหน่อย" จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะฮีโร่พาราลิมปิกกราบถวายบังคมพระบรพศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมขอถวายความอาลัยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักกีฬาต้นแบบของนักกีฬาทุกคน ขณะที่ ประวัติ วะโฮรัมย์ และ สายสุนีย์ จ๊ะนะ 2 ฮีโร่พาราลิมปิกเกมส์ 2016 ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวันและการเป็นนักกีฬาทีดีเพื่อนำความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติต่อไป
          นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนำโดยเหล่าฮีโร่พาลิมปิกเกมส์ อาทิ ประวัติ วะโฮรัมย์ เจ้าของ 2 เหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง, พัทธยา เทศทอง, สายชล คนเจน, เรวัตร์ ต๋านะ, สายสุนีย์ จ๊ะนะ, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม, วาสนา คูทวีทรัพย์, หาญฤชัย เนตรศิริ, อำนวย เวชวิฐาน, สุบิน ทิพย์มณี, สมชาย ดวงแก้ว,ชูชาติ สุขเจริญ ฯลฯ ร่วมเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา
          ด้าน "บิ๊กนิดหน่อย" จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เปิดเผยว่า การนำคณะนักกีฬาคนพิการมาให้ครั้งนี้เนื่องจากพวกคณะกรรมการพาลิมปิกแห่งประเทศไทยและเหล่านักกีฬาคนพิการทุกต้องการแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระมหากษัตริย์นักกีฬาที่เป็นต้นแบบของนักกีฬาทุกคน และพระองค์ยังทรงผู้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจนักกีฬามาตลอด ทั้งนี้พระองค์ยังเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของพวกเราจนรวมไปประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ทำให้พวกเราจึงอย่างน้อมถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าอย่างหาที่สุดมิได้ และเข้าถวายบังคมพระบรมศพในครั้งและขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านนำปฏบัติทั้งในชีวิตประจำวันและการบริหารงานต่อไป 
          ขณะที่ ประวัติ วะโฮรัมย์ ฮีโร่ 2 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2016 กล่าวว่า ที่ผ่านมานับตั้งแต่พระองค์ท่านทรงเสร็จสวรรคตตนเองให้ฐานะนักกีฬาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ จึงอยากน้อมถวายความอาลัยด้วยเข้าถวายบังคมต่อหน้าพระบรมศพของพระองค์ และตนเองอย่างจะขอปฏิญาณตนของเป็นคนดีและเป็นนักกีฬาดีและนำความสำเร็จมาสู่ประเทศชาติต่อไปในอนาคตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านนอกจากนี้ตนจะขอนำแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพื่อเพียงของพระองค์กลับนำไปใช้ในชีวิตอีกด้วย
          ส่วน "แวว" สายสุนีย์  เจ้าของเหรียญเงินวีลแชร์ฟันดาบพาราลิมปิกเกมส์ 2016 กล่าวว่า นับการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านในวันที่ 13 ธันวาคมถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนและการมาถวายบังคมพระบรมศพในครั้งถือเป็นหน้าที่ครั้งสุดท้ายในฐานะนักกีฬาของพระราชา ส่วยจากนี้ไปตนเองอยากขอน้อมนำแนวทางการและพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านกลับไปใช่ในชีวิตประจำวันและการเป็นนักกีฬาของพระองค์ท่านกลับไปใช้ในการเป็นนักกีฬาที่ดียิ่งขึ้นไปเพื่อนำความสำเร็จกลับมาสู่ประเทศชาติให้ได้ต่อไป

 


เปิดอ่าน