กสทช.ควัก427ล.คนไทยดูบอลโลกฟรี64นัด

กีฬา,ฟุตบอลโลก,2014,บราซิล,ถ่ายทอดสด,กสทช.,คสช.,อาร์เอส,ทรูวิชั่นส์,ควัก,427ล.คนไทย,บอล,โลก,ฟรี,นัด

ยิงสดบอลโลกลงตัว กสทช. ควัก 427 ล้าน จากกองทุน กทสป. ซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากอาร์เอส ดูครบ 64 นัด ผ่านฟรีทีวี ทั้งช่อง 5 , 7 , 8 แถมกำลังเจรจาช่อง 11 พ่วงอีกช่อง

 
                          12 มิ.ย. 57  ความคืบหน้าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ที่ประเทศบราซิล ภายหลังมีข่าวการเจรจาระหว่างบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันทางฟรีทีวีให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทั้ง 64 แมทช์ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประสานขอความร่วมมือไว้นั้น ล่าสุด ได้มีการประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อพิจารณากรณีการดำเนินการให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้าย ครบทั้ง 64 แมทช์ผ่านฟรีทีวี
 
                          หลังการประชุม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า กสทช.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ดูฟรี เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ตามมาตรา 52 (1 ) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค กับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และ 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับคำพิกาษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ.413/2557 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.215/2557 เมื่อ11 มิถุนายน 2557 ซึ่ง กสทช.สามารถดำเนินการได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553
 
                          นายฐากร กล่าวว่า จากวงเงินที่บริษัทอาร์เอส เจ้าของลิขสิทธิ์ได้เสนอมานั้น เป็นค่าเสียโอกาสในการนำการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกมาเผยแพร่เป็นการทั่วไปบนทีวีทุกแพลตฟอร์ม ได้แก่ ค่าเสียหายในการจำหน่ายเซตท็อปบ็อกซ์ ค่าลิขสิทธิ์ทรูวิชั่นส์ และรายได้ของตัวแทนจำหน่าย เป็นวงเงินรวม 766.515 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานได้นำมาประเมินความเหมาะสมในทุกด้าน เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุม กทปส.ได้เห็นชอบในกรอบวงเงินไม่เกิน 492.481 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเงินกองทุน กทปส.  โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 53 (5) เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตาม พ.ร.บ.องค์กรฯ 53 และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ (7) เงินทรัพย์สินที่ได้รับการโอนมาตามมาตรา 91 คือเงิน และทรัพย์สินจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะเดิม และให้ตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อศึกษา และเจรจาจำนวนเงิน ที่เหมาะสมในการสนับสนุนดังกล่าว โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ
 
                          ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. เสนอ แต่มีความเห็นให้ปรับลดกรอบวงเงินลงเหลือจำนวนไม่เกิน 427.015 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินกองทุน กทปส. เพื่อประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ทั้ง 64 นัดผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ทั้งระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน หรือ ฟรีทีวีปกติ ระบบเคเบิล ผ่านดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสได้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์เสมอภาคกับบุคคลทั่วไป คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานศึกษาและเจรจาจำนวนเงินที่เหมาะสมในการสนับสนุนดังกล่าวให้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย อาทิ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริง และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 
 
                          อย่างไรก็ตาม บอร์ด กสทช.ยังได้เสนอต่อบริษัทอาร์เอส ให้เสนอต่อ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ขอให้มีการถ่ายเพิ่มทางช่อง 11 หรือเอ็นบีที เพิ่มด้วย
 
                          วันเดียวกัน ได้มีการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ทางฟรีทีวีเพิ่ม ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรพันธมิตร ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 โดยเป็นการแถลงร่วมกันของ พล.ท.ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ท่ามกลางการติดตามของกองทัพสื่อจากทุกแขนง
 
                          พล.ท.ชาตอุดม กล่าวว่า ททบ.5 ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์องค์กรพันธมิตร ที่ห่วงใยสิทธิประโยชน์ของผู้ชม และได้มีการติดต่อ ททบ. ในการสนับสนุนเวลาในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 จากประเทศบราซิล จำนวน 38 แมทช์ รวมพิธีเปิดและปิด ตลอดจนการทดเวลาถ่ายทอดต่างๆ ที่ผู้ชมจะได้ชมครบถ้วนทุกนาที รวมเวลาทั้งสิ้น กว่า 80 ชั่วโมง นอกจากนี้ ททบ.จะได้รับสิทธิ์ในการติดตามรายงานข่าวฟุตบอลโลกตลอดการแข่งขัน โดยจะถ่ายทอดในระบบดิจิทัลและระบบอนาล็อก
 
                          ด้าน นายพลากร กล่าวว่า ตามเดิมช่อง 7 จะถ่ายทอดสดจำนวน 22 แมทช์ แต่ล่าสุดได้เปลี่ยนมาถ่ายทอดสดรวมทั้งสิ้น 29 แมทช์ ซึ่งครอบคลุมในเกมคู่ใหญ่หลายคู่ รวมถึงรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศด้วย
 
                          ขณะที่ ดร.องอาจ กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้ ผู้ชมจะได้ติดตามชมการแข่งขันทางฟรีทีวี ครบ 64 แมทช์ ในส่วนของช่อง 8 จะถ่ายทอดสดรวมทั้งหมด 56 แมทช์ ซึ่งบางแมทช์มีการถ่ายทอดซ้ำมากกว่า 1 ช่อง สำหรับแนวทางในการบริหารลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกของอาร์เอสนั้น หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะวางแผนและจะแถลงข่าวภายใน 1-2 วันนี้ ในส่วนของโฆษณายังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 
                          ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของลูกค้าที่ซื้อกล่องเวิลด์คัพไปจะได้ประโยชน์อย่างไร เพราะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีไปแล้วนั้น ดร.องอาจ กล่าวว่า สำหรับกล่องอาร์เอสนั้น สามารถรับชมไฮไลท์ รวมถึงการรีรันการแข่งขัน สกู๊ปข่าว และเนื้อหาต่างๆ ที่ส่งตรงจากฟีฟ่า ในขณะที่ทางช่องฟรีทีวีไม่ได้นำเสนอ รวมทั้งในฤดูกาลหน้าก็จะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอล ลาลีกา สเปน ที่เป็นลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดของอาร์เอสอยู่แล้ว ขณะที่ฟีฟ่านั้นได้แสดงความเห็นว่า ยินดีกับการร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนชาวไทยจะได้ดูฟุตบอลโลก 2014 รอบสุดท้ายจากประเทศบราซิลได้อย่างทั่วถึง
 
                          ด้านทรูวิชั่นส์ ซึ่งได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจากอาร์เอสไปก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวระบุว่า ทางทรูวิชั่นส์มีความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการถ่ายทอดสดของทรูนั้น เป็นแพ็กเกจที่ซื้อมาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทำให้มีความแตกต่างจากการถ่ายทอดสดทั่วไป คือ สามารถฟังเสียงทั้งภาษาไทยและต่างประเทศได้ ขณะเดียวกันการถ่ายทอดสดระบบเอชดีของทรูวิชั่นส์ สามารถรับประกันได้ถึงความคมชัดของภาพ ซึ่งจากผลล่าสุด ก็มีผู้ลงทะเบียนขอชมฟุตบอลโลกผ่านทรูแล้วกว่าแสนราย ทำให้เห็นได้ว่ายังมีผู้ชมที่สนใจจะชมฟุตบอลโลกครั้งนี้ผ่านทางช่องทางของทรูวิชั่นส์อยู่
 
 
 
 


เปิดอ่าน