royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
เจาะประเด็นร้อน

สร้างคุณภาพพลเมืองดิจิทัล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 - 08:25 น.
สร้างคุณภาพพลเมืองดิจิทัล,อาชญากรรมทางเทคโนโลยี,สื่อออนไลน์
Shares :

บทบรรณาธิการ นสพ.คมชัดลึก ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

 

 

          กรณีเรื่องราวเศร้าสลดของเด็กสาววัย 16 ปี ของมาเลเซียรายหนึ่ง ที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายหลังเปิดโพลล์ในออนไลน์ให้โหวตแล้วปรากฏว่ามีชาวเน็ตสนับสนุนถึง 69 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เด็กสาวเลือกจบชีวิตด้วยกระโดดจากตึก 3 ชั้นในเมืองกูชิง รัฐซาราวัก โดยก่อนหน้านี้เด็กสาวได้โพสต์ตัดพ้อโชคชะตากับปัญหาครอบครัว ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการก่ออาชญากรรมและแนวทางสอบสวนมุ่งไปในทิศทางว่าเป็นเหตุอัตวินิบาตกรรม เนื่องจากเด็กสาวเผชิญปัญหาส่วนตัวและครอบครัว แต่ที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางคือการที่ชาวเน็ตเข้าไปโหวตสนับสนุน สะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม จากเหตุดังกล่าวสมาชิกรัฐสภามาเลเซียระบุว่าคนที่โหวตให้เด็กสาวคิดสั่้นจบชีวิตควรมีความผิดตามกฎหมายฐานกระตุ้นยุยงให้ผู้เยาว์ฆ่าตัวตาย

 


          ปัจจุบันยุคดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบนโลกออนไลน์ก็กำลังโตตามไปด้วย เพราะได้กลายเป็นช่องทางของกลุ่มมิจฉาชีพ ทั้งในเรื่องยาเสพติด การพนันออนไลน์ และการหลอกลวงขายสินค้า การหลอกลวงไปค้าประเวณี ซึ่งมีเกิดมากมายสารพัดเรื่องส่งผลให้คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสูงขึ้นในแต่ละปี จนกลายเป็นโจทย์สำคัญว่าจะทำอย่างไรที่จะหยุดยั้งคดีเหล่านี้ให้ลดลง และจะสร้างแนวทางป้องกันหรือเกราะป้องกันอย่างไรได้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งในข้อเท็จจริงก็ยังมีคดีหมิ่นประมาทที่เกิดบนโลกออนไลน์อีกจำนวนมาก รวมไปถึงพฤติกรรมกลั่นแกล้งคุกคามรังแกบนโลกโซเชียลมีเดียจนเกิดกรณีฆ่าตัวตายมาแล้วในหลายประเทศซึ่งโลกออนไลน์มีด้านลบอยู่มากจึงอยู่ที่ผู้ใช้ว่าจะเข้าใจแยกแยะและควบคุมการใช้ได้ดีแค่ไหน


          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ได้ให้คำจำกัดความถึงพลเมืองดิจิทัลต้องมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม และเคารพผู้อื่น และมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งต้องมีทักษะที่สำคัญ 8 ประการ คือ 1.ทักษะในการสร้างและบริหารอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองทั้งในโลกออนไลน์และโลกความจริง 2.ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว-การแชร์ข้อมูลเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่น 3.ทักษะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลในออนไลน์ได้ 4.ทักษะจัดสรรเวลาหน้าจอเพื่อสมดุล 5.ทักษะรับมือการคุกคามทางโลกออนไลน์ 6.ทักษะจัดการข้อมูลรวมถึงเข้าใจผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความรับผิดชอบ 7.ทักษะป้องกันการโจรกรรมข้อมูล 8.ทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมในการเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์


          กฎหมายเป็นเครื่องมือกำกับสังคมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ขณะที่ศีลธรรมเป็นข้อบัญญัติหรือหลักการทางศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องครองตน และจริยธรรมเป็นเรื่องของการกำหนดความถูกต้องดีงามเพื่อเป็นกรอบของสังคม ซึ่งประเทศไทยโดยรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตั้งเป้าไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งนโยบายเสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดและก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลที่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไรและปกป้องจากความเสี่ยงต่างๆ อย่างไร รวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบไปจนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะการใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ