royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
เจาะประเด็นร้อน

วันวิสาขบูชาห้ามขายเหล้า

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 08:45 น.
วันวิสาขบูชา,อ๊อด เทอร์โบ,ห้ามขายเหล้า,ระวังน้ำท่วม
Shares :
เปิดอ่าน 2,740 ครั้ง

คอลัมน์... อ๊อด เทอร์โบ..ดับเครื่องชน oddturbo1900@gmail.com

 

 

          วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พรุ่งนี้ตรงกับ “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยตำรวจทุกหน่วยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเข้มงวดกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดฝ่าฝืน

 

 

          กรณีนี้น่าจะเป็นจิตสำนึก ขอร้อง-ขอความร่วมมืองดดื่ม-งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

          ที่ผ่านมามีผู้ฝ่าฝืนถูกตำรวจจับหลายราย-หลายท้องที่ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
อ๊อด เทอร์โบ


 

 

 ทุกคนต้องมีจิตสำนึก-ร่วมมือ
          วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ และในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ในปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขสุ่มตรวจสถานประกอบการ พบการฝ่าฝืนในหลายพื้นที่

          ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั่วราชอาณาจักรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 17 พฤษภาคมจนถึงเวลา 24.00 น. คืนวันที่ 18 พฤษภาคมนี้


 

 

 ระวังน้ำท่วม เตรียมป้องกันด่วน
 เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

          ทุกๆ ปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนจะประสบปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอด อีกทั้งได้ยินได้ฟังนโยบายหรือคำแถลงของนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำมาอย่างสวยหรู เท่ากับเป็นการหลอกลวง โกหกประชาชน


          ฤดูฝนของทุกปี ฝนจะตก-ตกมากและบางทีถึงขนาดมีพายุเข้าหลายๆ ลูก ถึงขนาดทำให้เกิดน้ำท่วมก็เคยปรากฏมาแล้ว แต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาได้สำเหนียกในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนไม่ เพราะข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานดังกล่าวมีพร้อมและมีเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

          นอกจากแม่น้ำสายหลัก 25 สายแล้ว ยังมีลำห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่ลำห้วย หนอง คลอง บึงเหล่านี้ โดยภาพรวมแล้วเหือดแห้งไม่มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคหรือเพื่อเกษตรกรรมหรืออื่นๆ ทั้งๆ ที่โดยกฎหมายแล้วในการปกครองระดับล่างเป็นอำนาจและหน้าที่โดยตรงของนายอำเภอ-กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องสาธารณประโยชน์ เมื่อเกิดเหตุขึ้นเป็นประจำตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ย่อมหนีไม่พ้นในความรับผิดชอบของนายอำเภอ-กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลประชาชน
   
          เข้าฤดูฝนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีแผนและโครงการขุดลอกลำห้วย หนอง คลอง บึง และจัดทำฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี ไม่ใช่ใช้โวหารพูดจาสวยหรู ดีแต่พูด แต่ไม่มีผลงาน ไม่กระทำ จึงต้องเข้มงวดการงานด้วย
บุญส่ง (โคราช)

 

 

ตอบคุณ ‘บุญส่ง’ โคราช
          ผมติดตามข่าวรายงานอากาศ ขอแจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วและเมื่อได้มาอ่านจดหมายของท่านจึงขอเป็นสื่อกลางให้ทุกหน่วยงานโปรดวางแผนป้องกันระวังน้ำท่วมด้วย
   
          ทุกปีที่ผ่านมาหลายรัฐบาล ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งเป็นปัญหาโลกแตก แก้ไขไม่ได้สักที และใช้เงินทอง งบประมาณมหาศาล

          ช่วงนี้กำลังเปลี่ยนถ่ายอำนาจตั้งรัฐบาล-ตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ พอเสร็จแล้วโปรดรับมือน้ำท่วมรับฤดูฝนด่วน
อ๊อด เทอร์โบ



          ‘อ๊อด เทอร์โบ’ มีข่าวดีส่งท้ายมาเรียนให้ทราบ เรื่องกรมเจ้าท่ากำลังจะใช้เรือไฟฟ้าวิ่งบริการคลองแสนแสบ

          ถ้าหากทำสำเร็จแล้วขอให้เป็น ‘คลองแสนแสบโมเดล’ ในเส้นทางอื่นๆ ด้วย และเป็นทางเลือกของประชาชนที่จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว หนีการจราจรติดขัดบนเส้นทางท้องถนน กทม.
  
          ขอเรียนว่าจะต้องคำนึงถึง ‘ความปลอดภัย’ ไว้ก่อน ไม่ใช่เฉพาะบนเรือแต่รวมถึงท่าน้ำและแผนการช่วยเหลือหากมีอุบัติเหตุไม่คาดฝัน
อ๊อด เทอร์โบ


 

 

 เรือไฟฟ้าคลองแสนแสบ
 ทดลอง ‘ฟรี’ ประตูน้ำ-ผ่านฟ้า

          กรมเจ้าท่ากำลังจัดระเบียบเรือโดยสารคลองแสนแสบที่มีผู้ใช้บริการ 60,000 คนต่อวัน โดยจะจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงเงิน 19 ล้านบาท ให้ดำเนินโครงการจัดหาระบบเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบในคลองแสนแสบ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563
  
          ในเดือนธันวาคมนี้ จะนำเรือไฟฟ้าต้นแบบมาทดลองใช้บริการจริงพร้อมทั้งเก็บข้อมูลการให้บริการนำมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และความคุ้มทุน รวมถึงกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้เรือไฟฟ้า
   
          เส้นทางทดลองใช้เรือไฟฟ้าอยู่ในเส้นทางประตูน้ำ–ผ่านฟ้า โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรี หากพบว่าสามารถตอบโจทย์เรื่องวิ่งแล้วเกิดคลื่นน้อย ไม่มีเสียง ควันมลพิษ
    
          ถ้าหากมีประชาชนให้การตอบรับที่ดีก็จะนำแผนเรือต้นแบบไฟฟ้าเสนอให้ผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบนำไปพิจารณา ปรับเปลี่ยนเรือจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเรือไฟฟ้าทั้งหมด ใช้เงินลงทุนลำละ 15 ล้านบาท พร้อมประสานกับสถาบันการเงินให้เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษในการปรับเปลี่ยนเรือให้เอกชน


Shares :
เปิดอ่าน 2,740 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ