ถวายความจงรักภักดี

คอลัมน์... อ๊อด เทอร์โบ..ดับเครื่องชน oddturbo1900@gmail.com

 

 

          พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นช่วงโอกาสมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทยจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตราสัญลักษณ์พร้อมความหมาย

 

 

          รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ

          ขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้ถูกต้องตามประเพณีมีความสง่างาม สมพระเกียรติ

          ตราสัญลักษณ์นี้จะปรากฏใน 6 แห่ง คือ 1.เครื่องใช้ในพระราชพิธีคนโทน้ำจาก 108 แห่งทั่วประเทศ 2.การทำซุ้ม 3.ธงสัญลักษณ์ 4.เสื้อหรือหมวก 5.เข็มตราสัญลักษณ์ และ 6.การนำสัญลักษณ์ไปใช้ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประดับในแก้วน้ำ ขวดน้ำ จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ กำไล จี้ กล่องบรรจุภัณฑ์

          เว้นแต่สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการนำไปเผยแพร่ในรูปของแผ่นพับหรือสติกเกอร์ จะต้องใช้สีที่ถูกต้องตามต้นแบบ และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้

          การขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ นั้น หน่วยงานของรัฐ องค์กร ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัทห้างร้าน ที่มีความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐาน

          ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ ไปที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันนี้ - 4 พฤษภาคม 2563 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th)

 

          ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคำว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนได้เชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          รายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

          ในส่วนของเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างจัดทำเสื้อต้นแบบ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้พร้อมกับเข็มที่ระลึกฯ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562

          โดยวันที่ 31 มีนาคม จะเปิดจำหน่วยให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์ จำนวนอย่างละ 20,000 ชุด ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กทม.

          จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงความจงรักภักดีโดยทั่วกัน
อ๊อด เทอร์โบ



 เตรียมรับมือหมอกควันอันตราย
 เรียน คุณอ๊อด เทอร์โบ

          ผมเป็นชาวแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก ซึ่งขอเรียนมาให้ทราบว่า พวกเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าอย่างรุนแรง จนวันก่อนต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายไฟลท์เพราะหมอกควันปกคลุมสนามบินแม่ฮ่องสอนเป็นอันตรายต่อการบิน

          ที่เขียนจดหมายมานี่เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเมื่อเข้าเดือนเมษายน อากาศจะร้อนมากจะเกิดไฟป่า ซึ่งไม่เฉพาะเขตประเทศเราแต่อย่างเขตพม่าที่มีป่าทึบก็เกิดไฟป่าเมื่อลมพัดมาก็หอบเอาควันมา

          อย่างเขตตัวเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านผมมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้หมอกควันปกคลุมนานมาก และนอกจากมีอันตรายต่อการบินแล้วยังมีอันตรายต่อระบบหายใจด้วย

          ผมจึงแจ้งเตือนมายังผู้จะเดินทางมาแม่ฮ่องสอนหรือจังหวัดภาคเหนือรวมถึงอีสานต้องระวังอันตรายโดยเฉพาะท่านที่ขับรถยนต์-จักรยานยนต์ หากเกิดหมอกควันต้องเปิดไฟหน้ารถและหากมีปัญหาต้องจอดพักรถ

          อย่าเสี่ยงอันตรายขับรถในหมอกควันทึบ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ขอเตือนมาด้วยความหวังดี
มานพ (แม่ฮ่องสอน)


ตอบ คุณ ‘มานพ’ แม่ฮ่องสอน
          ก่อนอื่นต้องขอบคุณในความปรารถนาดีแสดงความห่วงใยส่งมาพร้อมกับจดหมายที่มีประโยชน์ และเดือนเมษายนเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศลาลสงกรานต์ จะมีปริมาณยวดยานสัญจรเดินทางมาก ต้องระวังเป็นพิเศษ

          ผมเองชอบไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนเพราะธรรมชาติสวยงามและหลายๆ อำเภอก็มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างออกไป ประทับใจ

          แต่ในช่วงฤดูร้อนนี่อาจจะมีหมอกควันเป็นปัญหาการเดินทาง จึงขอให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะผู้ไม่ชินคุ้นเคยเส้นทางต้องระวังเป็นพิเศษ
อ๊อด เทอร์โบ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่