เสื้อเกราะ'จามจุรี'ของดีราคาถูก..กันกระสุนได้จริง!!

เสื้อเกราะ'จามจุรี'ของดีราคาถูก..กันกระสุนได้จริง!! : รายงาน   โดย....  ทีมข่าวอาชญากรรม


 

          การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ เป็นหนึ่งในพันธกิจของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริงสนองความต้องการของผู้ใช้งาน พร้อมทั้งลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ประหยัดงบประมาณของชาติได้ 

 

 

          เฉกเช่น “เสื้อเกราะกันกระสุน จามจุรี” ซึ่งเป็นผลงานของ นายอัฐวุฒิ ผลาสินธุ์ นิสิตปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยจากฝีมือ “นักวิจัยไทย” ที่ผ่านการศึกษาวิจัยและทดสอบแล้วว่าได้มาตรฐาน หนำซ้ำยังราคาถูกกว่าเสื้อเกราะที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่สำคัญคือเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งได้มีการส่งมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้

 

 

เสื้อเกราะ'จามจุรี'ของดีราคาถูก..กันกระสุนได้จริง!!

 


          รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยถึงที่มาของการพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุน “จามจุรี” ว่า ทางภาควิชาฯ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเกราะกันกระสุนในรูปแบบต่างๆ มาหลายปีแล้ว ทั้งเกราะกันกระสุนสำหรับยานพาหนะ เกราะสำหรับโครงสร้างอาคาร สามารถกันกระสุนได้ในระดับความรุนแรงต่างๆ แต่สำหรับเกราะกันกระสุน “จามจุรี” มีลักษณะเป็นเสื้อเกราะสำหรับให้คนสวมใส่ ซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเหตุการณ์การประท้วงต่างๆ ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งการลอบยิง การวางระเบิด ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ฉะนั้นเป้าหมายของการวิจัยจึงมุ่งพัฒนาเสื้อเกราะกันกระสุน ที่ใช้วัสดุในประเทศที่หาได้ง่าย มีราคาถูก เนื่องจากเสื้อเกราะกันกระสุนที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงมาก

           “เสื้อเกราะกันกระสุนที่ทำจากแผ่นเหล็กหนาๆ ก็สามารถกันกระสุนได้ แต่น้ำหนักจะมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ใส่เสื้อเกราะไม่สะดวกเวลาวิ่งหรือเดิน ดังนั้นเสื้อเกราะกันกระสุนที่ดีมีประสิทธิภาพต้องบาง เบา และราคาถูก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเสื้อเกราะกันกระสุนที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง ตัวละ 20,000 บาทขึ้นไป โดยทำจากวัสดุเคฟลาร์ และอายุการใช้งานจำกัด เพียง 5 ปี หลังจากนั้นประสิทธิภาพจะลดลงเหลือเพียง 60% ขณะเดียวกันที่ผ่านมามีหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่ทำเสื้อเกราะกันกระสุน แต่ทว่าราคายังคงสูงอยู่ ส่วนเกราะกันกระสุนที่จุฬาฯ พัฒนาขึ้นนั้นมีราคาถูก เพียง 5,000-6,000 บาทเท่านั้น และที่สำคัญคือมีคุณภาพ สามารถป้องกันกระสุนได้ตามมาตรฐาน โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบ NIJ ของสหรัฐอเมริกา ในระดับ 2A สำหรับปืนพกขนาดเล็กทั่วไป ซึ่งเหมาะกับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ” รศ.ดร.เสกศักดิ์ ​อธิบาย

 

 

 

เสื้อเกราะ'จามจุรี'ของดีราคาถูก..กันกระสุนได้จริง!!

 


          เกี่ยวกับมาตรฐาน NIJ ​ที่ รศ.ดร.เสกศักดิ์ อ้างอิงนั้น คือเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิธีทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ ความสามารถหรือประสิทธิภาพการป้องกันกระสุนของเสื้อเกราะ ที่กำหนดโดยสถาบันความเที่ยงธรรมแห่งชาติ (National Institute of Justice, NIJ) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกใช้มาตรฐานสำหรับการทดสอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนด้วยเช่นกัน

 

          สำหรับวัสดุที่ใช้ในการทำเสื้อเกราะกันกระสุนนั้น รศ.ดร.เสกศักดิ์ ให้ข้อมูลว่า เป็นวัสดุที่มาจากภายในประเทศทั้งหมด ทำให้มีราคาถูก ประกอบด้วยวัสดุผสม 3 ชนิด ได้แก่ แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ และแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ ซึ่งได้ขอรับบริจาคแผ่นฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ในการผลิตเสื้อเกราะจะเน้นให้ใช้วัสดุน้อยที่สุด เนื่องจากทำให้ได้เกราะที่บางที่สุด น้ำหนักน้อยที่สุด ต้นทุนก็จะต่ำที่สุด แต่ต้องสามารถกันกระสุนได้ตามมาตรฐาน โดยมีการทดสอบโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผ่านการทดสอบวิจัยเชิงลึกด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความถูกต้องในการทดสอบด้วยโมเดลถึง 95% เป็นจุดเด่นของงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุนจามจุรี


          ทั้งนี้ทั้งนั้น รศ.ดร.เสกศักดิ์ ยังบอกด้วยว่า ไม่อยากจะทำงานวิจัยที่ขึ้นหิ้ง..! โดยงานวิจัยนี้นอกจากจะมีการตีพิมพ์ในงานวิชาการระดับนานาชาติแล้ว ก็อยากจะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการนำเสื้อเกราะกันกระสุน “จามจุรี” ไปมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งต่อให้แก่ สน.ปทุมวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปใช้ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เป็นการลดความเสี่ยง เพิ่มความอุ่นใจระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

เสื้อเกราะ'จามจุรี'ของดีราคาถูก..กันกระสุนได้จริง!!

 


          เมื่อพูดถึงเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุน หลายคนเข้าใจว่า เสื้อเกราะสามารถป้องกันการทะลุทะลวงจากกระสุนปืนได้ทุกชนิด แต่ความจริงเสื้อเกราะจะมีขีดจำกัดการป้องกันกระสุนปืนอยู่ ซึ่งขึ้นกับว่าเสื้อเกราะถูกผลิตออกมาเพื่อรองรับการป้องกันกระสุนระดับใด


          โดย นายอัฐวุฒิ ผู้วิจัยคิดค้นเสื้อเกราะ "จามจุรี” บอกว่า เสื้อเกราะกันกระสุนที่มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 ชุด ใช้งบประมาณในการจัดทำเฉพาะค่าวัสดุไม่เกินตัวละ 3,000 บาท ขั้นตอนการจัดทำ เริ่มจากการนำแผ่นเหล็กมาทำการดัดโค้งให้สอดรับกับตัวเสื้อและสรีระร่างกาย จากนั้นจึงนำแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์และฟิล์มเอกซเรย์มาประกบกัน โดยใช้กาวชนิดพิเศษ ให้วัสดุติดประสานกัน การจัดทำตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ใช้เวลา 2 วันต่อเสื้อเกราะหนึ่งตัว โดยขั้นตอนที่ยากที่สุดคือ วิธีการทำให้วัสดุต่างๆ ยึดติดกันดี อย่างไรก็ตามสำหรับแผนงานในอนาคต ก็จะทำการต่อยอดหาวัสดุอื่นเพื่อพัฒนาเสื้อเกราะให้สามารถกันกระสุนได้ในระดับความรุนแรงที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทหารใช้งานได้ด้วย


          “รู้สึกดีใจมากครับที่งานวิจัยที่เราทำและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าได้มาตรฐาน มีการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถือเป็นความภาคภูมิใจมากครับ” นายอัฐวุฒิ กล่าวถึงความสำเร็จในการทำงานวิจัยครั้งนี้


          อย่างไรก็ดี รศ.ดร.เสกศักดิ์ ได้เสริมข้อมูลอีกว่า ปัจจุบันเสื้อเกราะกันกระสุนที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นมีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว แต่ต้องใช้เวลา 6 เดือน - 1 ปี ซึ่งนอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคง อาทิ เสื้อเกราะกันกระสุน หรือเกราะป้องกันกระสุนในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความหลากหลายแล้ว ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ยังมีงานวิจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจที่นำมาประยุกต์ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น โฟมโลหะ ซึ่งเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง การผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากผงโลหะ เป็นต้น


          ด้าน พ.ต.ท.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน บอกว่า หลังได้รับมอบเสื้อเกราะ “จามจุรี” มาใช้งาน ก็จัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจใช้ปฏิบัติงานจริง ในช่วงค่ำและกลางคืน เพราะเหตุคับขัน หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงส่วนใหญ่มากเกิดเวลาค่ำและกลางคืน โดยสายตรวจเป็นตำรวจชุดปฏิบัติการชุดแรกที่เข้าเผชิญเหตุในจุดที่เกิดปัญหาต่างๆ เสื้อเกราะจึงมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ทำให้ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย เพราะตำรวจถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีมูลค่า กว่าจะได้ตำรวจมาแต่ละคน สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้งบประมาณสูง ถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นก็จะเป็นการสูญเสียที่เสียค่า 


          “สำหรับเสื้อเกราะจามจุรีที่ได้มา ก็ใช้งานได้ดี น้ำหนักอยู่ที่ราวๆ 3 กิโลกรัม สวมใส่ในการทำหน้าที่คล่องตัว และเชื่อมั่นในประสิทธิภาพตามที่คณะผู้วิจัยบอก เพราะผ่านการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลก แถมยังมีราคาถูกกว่าเสื้อเกราะที่นำเข้าจากต่างประเทศหลายเท่าตัว ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี และขอบคุณที่มีนักวิจัย มีมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทย ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องยุทธภัณฑ์ ถ้าผ่านการจดสิทธิบัตร และได้รับอนุญาตจากทางกองทัพ ให้ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง” พ.ต.ท.สุเมธ ระบุ 


          เสื้อเกราะเป็นยุทธภัณฑ์ หากจะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต้องได้รับอนุญาตจากทางกองทัพ แต่วันนี้นักวิจัยคนไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เสื้อเกราะ “จามจุรี” เป็นของดี ที่ราคาถูก ได้มาตรฐาน ใช้งานได้จริง และช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ..!!
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่