บทเพลง "สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระกียรติรัชกาลที่10

บทเพลง "สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระกียรติรัชกาลที่10 : รายงาน  โดย...  พวงชมพู ประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com 

 

          รัฐบาลเปิดตัวบทเพลง “สดุดีจอมราชา” เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10  เป็นบทเพลงที่สง่างาม สั้นกระชับ สละสลวย เชิญชวนคนไททั้งชาติร่วมใจขับร้องในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28 ก.ค.นี้ พร้อมใช้เป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆ

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการเป็นประธานแถลงข่าวบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ดังนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ดำเนินการจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

 

บทเพลง "สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระกียรติรัชกาลที่10

 

          วธ.ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ นักแต่งเพลงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร วธ. ศิลปินแห่งชาติ นักแต่งเพลง นักดนตรี รวมทั้งสมาคมและมูลนิธิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง ดนตรีและการขับร้อง ทำหน้าที่พิจารณาบทเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้ง 8 บทเพลง

          จากนั้น วธ.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาและดนตรีมาร่วมพิจารณาบทเพลงที่เหมาะสม จำนวน 2 บทเพลง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งครม.เห็นชอบเลือกบทเพลง “สดุดีจอมราชา” แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ และประพันธ์เนื้อร้องโดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง

 

 

บทเพลง "สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระกียรติรัชกาลที่10

 

          “วธ.ในนามของรัฐบาล ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการร่วมกันขับร้องบทเพลง “สดุดีจอมราชา” โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติที่จะใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดบทเพลง “สดุดีจอมราชา” ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/th/song.php” นายวีระกล่าว

          นายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า บทเพลงนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและประสานการทำงานร่วมกันระหว่างศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ จนบทเพลงแล้วเสร็จ ใช้เวลา 1 เดือน บทเพลงมีความสั้นกระชับจบในเวลา 2.30 นาที แต่ยิ่งใหญ่และเนื้อหาสมบูรณ์ เป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ประชาชนจดจำได้ง่าย ส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้ ถือเป็นมงคลชีวิตในการได้ทำงานถวายในหลวงรัชกาลที่ 10

 

บทเพลง "สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระกียรติรัชกาลที่10

 

          นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะผู้ประพันธ์ทำนอง กล่าวว่า บทเพลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของเพลง ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ล้วนภาคภูมิใจ ซึ่งในการประพันธ์ทำนองจะใช้รูปแบบคล้ายกับเพลงสดุดีมหาราชาเดิม คือเป็นเพลงมาร์ช 3 ท่อน แต่ทำนองจะไม่คล้ายกัน โดยเป็นทำนองที่ประชาชนร้องได้ง่ายและไม่ยาวมาก หลังได้รับโจทย์จากคณะทำงาน ใช้เวลาในการนั่งคิด เขียนและแต่งทำนองภายใน 1 วัน จากนั้นส่งให้คณะทำงานร่วมฟังเพื่อพิจารณาปรับแต่งเพิ่มเติม แต่คณะทำงานไม่ได้มีการแก้ไขใดเพิ่มเติม

          “ทำนองที่แต่งขึ้นจดจำได้ง่าย สง่างาม สละสลวย ประชาชนร้องได้ง่าย ขณะเดียวกันมีความสง่างามอยู่ในตัว ซึ่งในการทำบทเพลงนี้จะแต่งทำนองก่อนเพราะจะทำให้ได้ทำนองที่สละสลวย หากแต่งเนื้อเพลงด้วยคำไทยที่มีการบังคับสั้น ยาว จะทำให้ทำนองโดนบีบบังคับในการแต่งให้สอดรับกับเนื้อเพลง เมื่อเพลงแล้วเสร็จทำให้คณะทำงานภาคภูมิใจมาก เพลงนี้จะไม่ใช่เพลงของผู้ประพันธ์แต่จะเป็นเพลงของชาติและประชาชน” นายวิรัชกล่าว

          นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ นักแต่งเพลง ในฐานะผู้ประพันธ์เนื้อร้อง กล่าวว่า แรงบันดาลใจการแต่งเนื้อร้องเพลงสดุดีจอมราชา เกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ยอมรับว่าในการแต่งเนื้อร้องยากมาก เนื่องจากโดยปกติส่วนตัวไม่เคยแต่งบทเพลงแนวทางนี้มาก่อน ซึ่งการใช้คำในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจะต้องมีลักษณะความยิ่งใหญ่ แต่ประชาชนสามารถฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย เมื่อได้รับการติดต่อจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบทเพลงนี้ จึงได้ศึกษาลักษณะการใช้คำในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติจาก 2 เพลงสำคัญ คือ เพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเนื้อร้องด้วย และเมื่อได้รับทำนองจากอาจารย์วิรัช ทำให้เห็นภาพว่าจะต้องแต่งเนื้อร้องเล่าเรื่องออกมาอย่างไร

 

บทเพลง "สดุดีจอมราชา"เฉลิมพระกียรติรัชกาลที่10

 

          “เนื้อร้องสื่อถึงการแทนใจประชาชนชาวไทยที่มีความจงรักภักดี เทิดทูน เชิดชูพระมหากษัตริย์ แล้วใช้อารมณ์ความรู้สึกประพันธ์เนื้อเพลง การใช้คำเป็นคำที่ประชาชนคุ้นเคย ฟังแล้วเข้าใจได้ในทันที ขณะเดียวกันต้องมีความยิ่งใหญ่ ส่วนตัวรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีิวิตของการเป็นนักแต่งเพลงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานบทเพลงสดุดีจอมราชา ถือเป็นมงคลชีวิต” นายวิเชียรกล่าว
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่