วันที่ 18 มิถุนายน 2562
เจาะประเด็นร้อน

เรียนป.ตรีไม่ตรงตลาด-อ่อนอังกฤษสื่อสารไม่ได้ทำให้"ว่างงาน"

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 - 08:34 น.
ปริญญาตรี,ว่างงาน,ตกงาน
Shares :
เปิดอ่าน 1,235 ครั้ง

เรียนป.ตรีไม่ตรงตลาด-ตามเพื่อนอ่อนอังกฤษสื่อสารไม่ได้ทำให้"ว่างงาน" : คอลัมน์... เจาะประเด็นร้อน  โดย...  หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com

 

          ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเปิดสาขาในประเทศไทยจำนวนมาก แต่ละปีตลาดงานมีความต้องการคนมากขึ้นทุกปี แต่กลับพบว่าเด็กจบใหม่กว่า 3 แสนคน ยังมี 1.5 แสนคนประสบปัญหาว่างงาน สาเหตุที่พบคือ เรียกเงินเดือนสูง เลือกงาน/องค์กรจะต้องเป็นบริษัทใหญ่มีชื่อหรือถ้าองค์กรเล็ก เช่น กลุ่มสตาร์ทอัพก็ต้องเป็นที่รู้จัก และขาดทัศนคติเชิงบวก ที่รวมไปถึงเรื่องคุณสมบัติทักษะต่างๆ

          อันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ประกอบการ 400 กว่าบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ พบว่า ทักษะที่นายจ้างต้องการจากนักศึกษาที่จบใหม่คือ ทักษะด้านการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน 62% ทักษะภาษาอังกฤษ 62% และทักษะในการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ 54% ต้องมีคุณลักษณะเปิดรับความรู้ใหม่/พัฒนาตนเอง 50% ทำงานเป็นทีมได้ 50% และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 45% เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงในตลาดแรงงาน และยังเป็นทักษะสำคัญอยู่ใน 3 อันดับต้น(Top 3) ที่ต้องมี

 

 

          ตลาดดิจิทัลเป็นที่ต้องการสูง
          “เด็กจบใหม่ต้องสื่อสารได้ก่อน ซึ่งหมายรวมถึงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยิ่งถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษ ก็จะมีโอกาสได้งานที่ดีกว่า ค่าตอบแทนสูง เงินเดือนสูงกว่า 30% เมื่อเทียบกับตำแหน่งงานเดียวกัน การเติบโตในสายงานก็มากขึ้น เพราะถ้าเก่งและมีความสามารถแต่ไม่สามารถสื่อสารได้ก็จะเป็นปัญหากระทบต่องาน” อันธิกา กล่าว

          ทั้งนี้ สายงานที่ขาดแคลนผู้สมัครในปัจจุบัน ดังนี้ ไอที 43% วิศวกรรม 29% บัญชี 31% การตลาดดิจิทัล 44% ปัจจุบันตำแหน่งงานการตลาดดิจิทัลเป็นที่ต้องการมากกว่า 4,800 ตำแหน่ง แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้หางาน มีเพียง 700 คนที่สมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว
ตกงานจบสาขาตลาดไม่รองรับ

 

          เพชรรัตน์ สินอวย  โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาย้อนหลัง 5 ปี (2556-2560) มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีปีละประมาณ 3 แสนคน และข้อมูลการจ้างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าในเดือนพฤษภาคม 2561 ยอดคนตกงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึง 170,900 คนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเดิม

          ซึ่งในภาพรวมการตกงานมีหลายสาเหตุ เช่น การเลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่เป็นการเลือกตามกระแส ค่านิยม หรือเรียนตามเพื่อน ทำให้เกิดปัญหาตกงาน หรือได้งานทำไม่ตรงกับสาขาที่เรียน หรือทำงานต่ำกว่าวุฒิการศึกษา 

          นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนยังไม่ต้องการหางานทำ เนื่องจากอยู่ในช่วงการตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ หรือพักอยู่กับบ้าน ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีบางส่วนมีความต้องการเพียงใบรับรองคุณวุฒิเท่านั้น เพราะครอบครัวมีธุรกิจหรืออาชีพที่ต้องการให้บุตรหลานรับช่วงต่อ รวมถึงเป็นผู้ที่ลาออกจากงานเดิม และต้องการเปลี่ยนงานใหม่เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน

          ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสำรวจความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงปริญญาตรี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหางาน บริการแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียนที่จะจบการศึกษามัธยมศึกษาได้ทราบถึงอาชีพและลักษณะอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกสาขาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่มีตลาดแรงงานรองรับ

 

 

          ปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 180,180 อัตรา ในจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 22,345 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถเลือกใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต)

          ทางเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และ Smart Job Center Application By Smartphone หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2
เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

          นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมเตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ ซึ่งจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนระดับอุดมศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวไปสู่โลกของการทำงานในอนาคต

 

 

          “ข้อมูลผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันสอนภาษา Education First ได้รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษประจำปี 2560 พบว่าประเทศไทยแม้จะอยู่ในอันดับที่ 53 ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2559 ที่อยู่ในอันดับที่ 56 แต่ก็เป็นลำดับเกือบรั้งท้ายหากเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากกัมพูชาและลาว ซึ่งในโลกของการทำงานไร้พรมแดนทักษะทางภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างมากที่จะเชื่อมทุกคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน”

          คริสโตเฟอร์ ไรท์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้ใช้งานได้จริงนั้นมีทฤษฎีง่ายๆ คือ 2M&M โดยตัวแรกหมายถึง Man หรือ คน การที่เก่งภาษาอังกฤษจะถูกเลี้ยงดูหรือเจอครูหรือพบเจอสถานการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกชอบและมีแรงบันดาลใจในการที่จะพูดภาษาอังกฤษ ตัวที่สอง คือ Media หรือสื่อต่างๆ ดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือที่ชอบ แต่ไม่ใช่ดูแบบผ่านๆ ต้องตั้งใจดูและอ่านเนื้อร้องไปด้วย และ Mouth และ Mind ต้องขยันฝึกการพูดและเปิดใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

          อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราใช้ภาษาอังกฤษเป็น 100 คำแต่ก็ยังกลัวที่จะใช้ จะพัฒนาภาษาอังกฤษ วิธีการง่ายๆ ทำได้เองก็คือ 4S คือ see หัดดู หัดอ่านภาษาอังกฤษให้มากผ่านสื่อต่างๆ sound หาอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษมาฟังถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังไปด้วยแล้วอ่านไปด้วยได้ก็ยิ่งดี say ต้องหมั่นฝึกพูด และ sense สมองและจิตใต้สำนึกที่ต้องเตือนตนเองให้ทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆ ก็จะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้เยอะขึ้น ดังนั้น ต้องเลิกเรียนเยอะๆ และเลียนแบบให้มาก ให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สนุก และใช้ได้จริง

 

 

          เสริมทักษะอาชีพเรียนรู้ตลอดชีวิต
          สรวิศ จงประสิทธิผล ผู้ประกอบการธุรกิจโรงหล่อโลหะ ผู้เรียนหลักสูตรบุคคลภายนอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวว่า ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ จึงลองมาเรียน มีคณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สอนอย่างใกล้ชิดมีความเป็นกันเอง อุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัย และสะดวก สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้จริง การได้มาเรียนหลักสูตรนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ หรืออยากทบทวนความรู้เดิมที่เคยเรียน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/apply/non-aged-group

 

 

          อบรมไอทีตอบโจทย์แรงงานดิจิทัล
          วรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า การเพิ่มพูนความรู้ และหมั่นพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆ การฝึกอบรมบุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับบริษัทไอที เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถรวมไปถึงศักยภาพในการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานต่อไป
โดย 8 หลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย 1.Java Developer 2.Android Developer 3.IOS Developer 4.Net Developer 5.System Analyst 6.Network Engineer 7.Security Engineer 8.Front-End Developer ผู้ที่สนใจดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการ: www.arit.co.th/it-requirement, เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/ Line@ : @jwt2291b

Shares :
เปิดอ่าน 1,235 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ