มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

ประเด็นเล็กๆ เรื่อง "ชื่อสะพาน" กลายเป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะความไม่ไว้วางใจที่ฝังลึกในหมู่ชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อชาวพม่า


               เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2560 สภาผู้แทนราษฎรเมียนมา ออกเสียง 217 ต่อ 43 ให้ตั้งชื่อ “สะพานนายพลอองซาน” ข้ามแม่น้ำสาละวิน จากมะละแหม่งไปชองโส่ง ทั้งที่คนมอญคัดค้าน

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               การไม่ยอมรับฟังเสียงทักท้วงจากคนมอญ อาศัยเสียงข้างมากของสมาชิกสภาจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ลงมติเปลี่ยนชื่อสะพาน จึงทำให้ประชาขนในรัฐมอญ ออกมารวมตัวกันเดินบนท้องถนนในเมืองมะละแหม่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มี.ค. 2560

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               เป้าหมายการชุมนุมวันนี้ เพื่อต่อต้านแผนการเปลี่ยนชื่อสะพานตานละวิน ที่ทอดข้ามแม่น้ำสาละวิน โดย ส.ส.พรรค NLD ได้เสนอให้เรียกสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานนายพลอองซาน” ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นว่า ควรที่จะเก็บรักษาชื่อเดิมเอาไว้นั้นไม่ได้รับความสนใจ

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               สะพานแห่งนี้ ข้ามแม่น้ำสาละวิน เชื่อมระหว่างเมืองชอว์งซงกับเมืองมะละแหม่ง โดย ส.ส.พรรค NLD ต้องการเปลี่ยนเป็นชื่อสะพานนายพลอองซาน เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลอองซาน วีรบุรุษของชาติที่เสียสละเพื่อเอกราชของประเทศ

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               ด้านสมาชิกพรรค All Mon Regions Democracy Party ได้ริเริ่มในการประท้วงกล่าวว่า รัฐบาลควรจะพิจารณาฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               ในแถลงการณ์ผู้ชุมนุมย้ำว่า พวกเขาไม่ได้ต้องการต้อสู้ หรือทำลายความสัมพันธ์กับพรรคเอ็นแอลดีแต่อย่างใด แต่การตัดสินใจเปลี่ยนชื่อสะพานดังกล่าวโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับประชาชนก่อน เป็นการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ทั้งยังระบุว่า รัฐบาลควรจะเคารพความเห็นและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ประเทศพม่ากำลังก้าวไปสู่ระบบสหภาพรัฐสหพันธ์ประชาธิปไตย

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               ผู้ประท้วงเห็นว่า ควรจะใช้ชื่อที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มอญมากกว่า โดยมีการเสนอให้ใช้ชื่อ Yah Ma Nya ซึ่งแปลว่า แผ่นดินมอญ

               "พรรค NLD มีอำนาจในสภา และทุกวันนี้พวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ" ผู้ชุมนุมประท้วงรายหนึ่ง กล่าว

 

มอญไม่เอา สะพาน "พ่อซูจี" ต้านเผด็จการ NLD

 

               ผู้ชุมนุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่ให้การสนับสนุนชาวมอญ กล่าวว่า ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มรู้สึกว่า รัฐบาลของซูจีไม่รับฟังความต้องการของพวกเขา

               "สมาชิกรัฐสภาควรรับฟังความต้องการของประชาชนที่เลือกพวกเขาให้เข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ฟังเสียงของประชาชน"

 

 

 

-------------------------

ขอบคุณข้อมูล : สำนักข่าวชายขอบ transbordernews.in.th

ภาพ : แฟนเพจ Mon News Update 18+

-------------------------

 

 

 


เปิดอ่าน