ตม.เชียงแสนรับมือนักท่องเที่ยวจีนเปิดวีดิทัศน์สอนวัฒนธรรมไทย

ตม.เชียงแสนรับมือนักท่องเที่ยวจีน เปิดวีดิทัศน์สอนวัฒนธรรมไทย : สายตรวจระวังภัย โดยปฏิญญา ศรีสุภมาตุ

                ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้หันมานิยมขับรถยนต์เข้ามาด้วยตนเองมากขึ้น  โดยเฉพาะผ่านมาทางเส้นทางอาร์ 3 เอ จากจีนตอนใต้ ผ่าน ส.ป.ป.ลาวเข้ามาประเทศไทยที่ด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขจำนวนรถนักท่องเที่ยวจีนที่ผ่านด่านพรมแดนเชียงตลอดทั้งปี 2557 มีปริมาณกว่า 12,000 คัน ขณะที่ปี 2558 ผ่านไปเพียง 4 เดือนมีตัวเลขนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ผ่านพรมแดนแล้วมากกว่า 12,000 คัน
    
                พ.ต.อ.ณัชธฤต ปิ่นปัก ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ตม.เชียงแสน มีภารกิจรับผิดชอบดูแลทั้งพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ เป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับภารกิจการเชื่อมโยงพื้นที่กับพื้นที่ระหว่างจีน-ลาว-ไทย ทั้งการขนส่งสินค้า การคมนาคมและการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เข้ามาในพื้นที่จำนวนมหาศาล สร้างความคึกคักให้แก่การท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยการขับรถยนต์ผ่านมาทางชายแดน เช่น บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย ก่อนจะมุ่งสู่ จ.เชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทั่วประเทศ แต่ด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง ระหว่างจีน-ไทย โดยเฉพาะการขับรถ ทำให้บางครั้งเกิดเสียงวิพากษ์และกระแสความไม่พอใจจากประชาชนไทย
    
                กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้บูรณาการร่วมกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะนำยานพาหนะผ่านทางด่านพรมแดนเชียงของเพื่อที่จะเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเข้มข้น โดยที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ หลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จะมีด่านสุดท้ายเป็นการตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ข้ามแดน ให้นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ เข้าคอร์สอบรม นั่งชมวีดิทัศน์ภาษาจีนที่สอนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเรื่องวัฒนธรรม กฎหมาย กฎจราจร พื้นฐานและเรื่องที่ควรรู้เบื้องต้น ก่อนจะเข้าสู่ประเทศไทย
    
                นอกจากนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาจีน อธิบายและชี้แจงข้อสงสัย โดยเฉพาะเรื่องของ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และแนวทางปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในสังคมไทยเบื้องต้น ให้แก่นักท่องเที่ยวจีนด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยกและเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนเอง ซึ่งทั้งหมดกระบวนการจะใช้เวลาเพียง 5-10 นาที เท่านั้น เมื่อผ่านการอบรมก็จะมีประกาศนียบัตรมอบให้เป็นที่ระลึกอีกด้วย
    
                ขณะเดียวกัน ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ยังได้ให้ความสำคัญด้านการสื่อสารเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรของหน่วย เนื่องจากมีบุคลากรบางคนมีทักษะสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ จึงได้จัดทำโครงการที่มีชื่อว่า “หนีห่าวเออีซี” โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของก็จะได้เข้ารับการอบรมจากนายตำรวจ ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาจีน อบรมในช่วงเวลาว่างเว้นจากภารกิจด้วย
    
                สำหรับโครงการ "หนีห่าวเออีซี" เริ่มใช้มาแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดสะพาน ราวเดือนธันวาคม ปี2556 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ปัจจุบันมีกำลังพลเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาจีน ทำให้การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจ และเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยอีกด้วย
 


เปิดอ่าน