สวัสดีปีใหม่2557 : บทบรรณาธิการประจำวันที่ 1 ม.ค.2557

              สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านครับในปี 2557 นี้จะเป็นอีกหนึ่งปี ที่ประเทศไทยต้องประสบกับความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งต่อเนื่องมาจากการชุมนุมใหญ่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และคนไทยจะต้องผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้ กระบวนการเรียนรู้กับปรากฏการณ์ทางการเมืองใหม่ๆ เป็นสิ่งสำคัญเพราะอย่างไรเสียบ้านเมืองเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและทั่วโลก ในเอเชียเองเรากำลังกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกแห่งประชาคมอาเซียน ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงปีเศษก่อนก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นปี 2558 ประชาชนชาวอาเซียนก็จะหลอมรวมกันทั้งเศรษฐกิจ สังคม เราจะอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางความก้าวหน้าของเพื่อนบ้านไปได้อย่างไร ดังนั้น เงื่อนปมปัญหาทางการเมืองจะต้องได้รับการแก้ไขและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอย่างรวดเร็ว ส่วนปัญหาจะจบอย่างไรนั้นคงใช้เวลาอีกไม่นานนักเพราะขืนปล่อยให้ยืดเยื้ออยู่อย่างนี้ การเตรียมความพร้อมรับมือในทุกภาคส่วนของปี 2557 ก็จะประสบปัญหา

              ถึงแม้การเมืองไทยจะร้อนแรงขึ้นตามลำดับท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกแยกทางความคิดเป็นสองขั้ว รัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ไปแล้ว แต่ยังมีข้อเรียกร้องจากฝ่ายตรงข้ามขอให้รัฐบาลรักษาการลาออกเพื่อปฏิรูประบอบประชาธิปไตยใหม่ สังคายนาวิธีการ รูปแบบ ของการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายที่ฝ่ายคัดค้านรัฐบาลวางไว้คือ ต้องไม่มีเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ และจะผ่าทางตันไปอย่างไร ปี 2557 ช่วงต้นปีนี้ทุกอย่างคงจะกระจ่าง และหากถึงเวลานั้นเชื่อว่าคนไทยต้องได้ลงคะแนนเสียงเลือกคนที่ดีที่สุดเข้าไปเป็นปากเสียงแทนเรา เพราะอย่างไรเสียประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

              ประเด็นความยากในสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้คือ การควบคุมไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและกลไกของรัฐบาลนั่นก็คือ ข้าราชการ ที่ชัดเจนคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปรักษากฎหมาย ด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นคือกองกำลังหรือกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายที่พยายามสร้างสถานการณ์ให้เลวร้ายลงโดยหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เริ่มมีการใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่ทั้งผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้เกิดบาดเจ็บ ล้มตาย และอาจกลายเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่การนองเลือดในที่สุด กระบวนการนี้ต้องถูกหยุดและยุติให้ได้โดยเร็ว รวมถึงเหตุการณ์แทรกซ้อนที่อาจมีใครบางคนคิดวางงานเพื่อใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายตรงข้ามหวังผลประโยชน์บนความเสียหายของบ้านเมือง ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการปฏิวัติรัฐประหาร ดังนั้น การพูดคุยเจรจาบนเวทีการเมือง คือทางออกที่ดีที่สุด ไม่ว่ารัฐบาลรักษาการหรือกลุ่มผู้ชุมนุมต้องช่วยกันหยุดความบอบช้ำประเทศและคืนความสุขให้คนไทย หวังว่าปี 2557 ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายลงด้วยดี


เปิดอ่าน