royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวในพระราชสำนัก

บำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 - 12:51 น.
ราชินี,วันเฉลิม,ผู้แทนพระองค์
Shares :

โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2562

 

3 มิ.ย.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี


                 

 

การนี้ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอทหัวโขน จำนวน 42 ตัว ปล่อยปลาดุก จำนวน 42 ตัว และหอยขมส่วนพระองค์ จำนวน 5 กิโลกรัมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นผู้แทนพระองค์ตัดริบบิ้นตู้ปลา ปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก จำนวน 1 ล้านตัว จากนั้นเดินทางกลับ
               

เวลา 10.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม การนี้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ 904 จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
               

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแล้วถวายความเคารพ สมเด็จพระสังฆราชให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ
            

 

เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลหาสังฆปริณายกและพระสงฆ์ตามลำดับ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมททนา ถวายอดิเรก ประธานไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบทูลลาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ออกจากพระวิหาร เดินทางกลับ
           

เวลาเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร การนี้รองเลขาธิการพระราชวังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกราบ               

 

ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและถวายความเคารพ ประธานสงฆ์ให้ศีล 3 จบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์ สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระอุโบสถ เดินทางกลับ

 


สำหรับที่วัดไตรมิตรวิทยาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร บริเวณชั้น 4 พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้นลงชั้น 1 มาจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธาน กราบ


ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและถวายความเคารพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ จบ ประธานประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สำรับนอกนั้นให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว

 

ประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์และพระสงฆ์ จนครบ 10 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กราบลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ ออกจากพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เดินทางกลับ

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ