สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.นครพนม

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในพื้นที่รับผิดชอบของ กก.ตชด. 23 จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.ท.สมพงษ์. ชิงดวง ผบช.ตชด. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.สนง.ตร. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผบช.ตชด. พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผบช.ตชด. และคุณสุขุมาล ชิงดวง ประธานชมรมแม่บ้าน ตชด. เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

          สำหรับโรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ  เปิดสอนชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน 41 คน ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนเติบโตเป็นคนดี พึ่งพาตนเองได้ และทำประโยชน์แก่ชุมชนได้ ด้านการศึกษาทรงส่งเสริมให้เรียนต่อ ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เป็นครูคุรุทายาทและกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพวิชาการ เทคโนโลยี ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมสหกรณ์ ให้เด็กรับผิดชอบตนเอง มีความซื่อสัตย์ตั้งแต่การออม การซื้อของ ศูนย์เรียนรู้เริ่มสอนเด็กอนุบาลเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ 

          ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการสาธิตการทำไม้กวาดดอกหญ้า และจักสาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงของวงอังกะลุง ซึ่งได้เหรียญทองจาการแสดงศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียนหรือสมาธิสั้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์AR หรือความจริงเสมือนแบบ 3 มิติ พร้อมทั้งทอดพระเนตรการใช้ภาษาอังกฤษ อธิบายการทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อให้นักเรียนกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการทำสิ่งของง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัว เพื่อให้รู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามพระราชจริยาวัตรของสมเด็จย่า และการเล่นกีฬาเปตอง ซึ่งนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันกับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

          ด้านโครงการอาหารกลางวันให้เรียนรู้การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และแปรรูปผลผลิตจำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้า ส่วนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแห้งขอดช่วงหน้าแล้งนั้น โดยต้องสูบน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าสระน้ำโรงเรียน  ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรโรงเรียน ของราษฎร 800 ไร่ คาดว่าจะดำเนินการภายในปี 2562 โครงการตามพระราชดำริเป็นการส่งเสริมและขยายการพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพากันระหว่างชุมชน หน่วยงานและโรงเรียน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปทรงงานโรงเรียนตชด.จ.นครพนม

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่