ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด "นครชัยบุรินทร์" จ.นครราชสีมา

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันก่อน โดยศูนย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาล ทรงมีพระปณิธานที่แน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2563 ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก ภายในปี 2573

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานภายในศูนย์ฯ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์”

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

          ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ก่อสร้างบนเนื้อที่ 30 ไร่ เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน รองรับสุนัขจรจัดจำนวน 5,000 ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เป็นศูนย์ปฏิบัติการ Laboratory Investigation ที่ทันสมัย มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคของสุนัขจรจัดตลอด 24 ชั่วโมง มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย อาคารอำนวยการและคลินิกรักษาสัตว์ อาคารเลี้ยงสุนัข อาคารคัดกรอง ดูแลสุขภาพสัตว์และคลังอาหาร อาคารพักอาศัย และอาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรของที่ระลึก

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

          ทั้งนี้สุนัขจรจัดจะได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่ดี และได้รับการฝึกฝนจนกระทั่งบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์ สามารถขอรับสุนัขนำกลับไปเลี้ยงดูต่อไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ ธ.กรุงเทพ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 043-730490-0 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่