ในหลวงส่งพระราชสาสน์เสียพระราชหฤทัยไปยังประธานประเทศสปป.ลาว

เหตุอุทกภัยรุนแรงเขื่อนเซเปียนเสียหาย

         เมื่อวันที่  27 ก.ค.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ ความว่า

          ฯพณฯ ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ 

          ข้าพเจ้ารู้สึกใจหายและเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยรุนแรงอันเนื่องมาจากฝนตกหนักในแขวงจำปาสัก และแขวงอัตตะปือ ทำให้เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยเสียหาย  ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้ที่ต้องอพยกออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก  ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดมายังท่านและประชาชนชาวลาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียในครั้งนี้ ทั้งขอยืนยันด้วยใจจริงว่า  ประชาชนชาวไทยจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างประเทศและประชาชนชาวลาวให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ ไปได้โดยสวัสดี 

         (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

ในหลวงส่งพระราชสาสน์เสียพระราชหฤทัยไปยังประธานประเทศสปป.ลาว

ในหลวงส่งพระราชสาสน์เสียพระราชหฤทัยไปยังประธานประเทศสปป.ลาว

ภาพ : Laos News Updates ຂ່າວໄກແລະໃກ້ຕົວ