ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือนักบอล-โค้ชที่ติดถ้ำ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานกำลังใจและเงิน 500,000 บาทช่วยเหลือโค้ชและนักฟุตบอล ที่ติดถ้ำหลวง จ.เชียงราย

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือนักบอล-โค้ชที่ติดถ้ำ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือนักบอล-โค้ชที่ติดถ้ำ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอน 13 ชีวิตที่ติดถ้ำหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พระราชทานเงิน 500,000 บาทให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เพื่อนำไปจัดซื้ออาหาร ยา สิ่งของจำเป็นต่างๆ ในการปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

          โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจและพระราชทานพระกระแสรับสั่ง “ให้ทุกคนปลอดภัย และประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือเด็ก 13 ชีวิตที่ติดถ้ำทั้งเจ้าหน้าที่และทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยและคนถูกช่วย”

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือนักบอล-โค้ชที่ติดถ้ำ

นางมาริษา สมบัติบูรณ์-นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือนักบอล-โค้ชที่ติดถ้ำ

นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ