สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

ประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 344 รูป

          เวลา 17.15 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูเศษไชยศรี เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

           เสด็จพระราชดำเนินขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา จากนั้นทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนทุกเล่ม ที่ทรงพระราชอุทิศ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เมื่อพระภิกษุสามเณรเข้าไปยังที่ประทับ ทรงยืนประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนทั้งสิ้น 344 รูป โดยแบ่งเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 51 รูป และเปรียญธรรม 6

          ในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กจำนวน 3 รางวัลได้แก่ รางวัลที่ 1 นางสาวขนิษฐา วชิราพรพฤฒ รางวัลที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร และรางวัลที่ 3 ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง ประโยคจำนวน 293 รูป ทั้งนี้ขณะที่ทรงประเคนพัดยศเปรียญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เมื่อทรงประเคนพัดยศเปรียญหมดแล้ว เสด็จไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นเสด็จประทับพระราชอาสน์

          จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องมนัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่