(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ...ภาพโดย... ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich )

 

            วันนี้(14 พฤษภาคม 2561 ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  กรุงเทพมหานคร  ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

 

 

 

 

 

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

(ชมภาพชุด)งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

           ภาพ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ( Tanachai Pramarnpanich )

           #NationPhoto #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           #พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

           #ประจำปี2561


เปิดอ่าน