พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

กราบทูลเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

          พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

          ทรงสนทนาธรรม และกราบทูลรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” พระประธาน รวมถึงโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ให้ทรงทราบให้ฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฝ่ายบรรพชิต ทั้งยังประทานแผ่นเงิน ทอง นาค ที่ทรงเจิมแล้ว เพื่อนำไปใช้สำหรับพิธีเททอง

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

         ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงถวายหนังสือเพื่อขอประทานพระเมตตากราบทูลเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระประธานและหล่อพระพุทธรูปบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” องค์จำลอง ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

          ประกอบด้วย 1.พระพุทธรูปบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” องค์จำลอง มี 3 ขนาด คือ ขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร เนื้อโลหะบอรน สีพาติน่า, ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะบอรน สีพาติน่า, ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะบอรน สีพาติน่า 2.พระลอยองค์พิมพ์เล็ก ประกอบด้วย เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน (รมดำ), เนื้อทองแดง (รมดำ) 3.เหรียญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ, เนื้อเงิน (รมดำ), เนื้อทองแดง (รมดำ) 4.เหรียญนูนต่ำแบบเหรียญกษาปณ์ เนื้อทองแดง 5.พระพิมพ์ผง
         ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำขี้ผึ้งต้นแบบพระพุทธรูปบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” (องค์จำลอง) เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปบูชา “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” (องค์จำลอง) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 โดยรายได้จากการบูชาวัตถุมงคล “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” จะนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ในพระดำริฯ ซึ่งดำเนินการโดยกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์