พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

น้ำพระทัยจากเจ้าหญิงนักกฎหมายสู่ดินแดนด้ามขวาน

          ตามที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำริให้ดำเนินโครงการกำลังใจ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งทำเกิดพลังและความหวังขึ้นในชีวิต ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ แห่งที่ 18 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, ประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ, สมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส, พิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักกิจการในพระดำริฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, กำจัด พ่วงสวัสดิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักกิจการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส เฝ้ารับเสด็จ

พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

         โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดึงแพรคลุมป้ายเปิด “ลานกำลังใจ” พร้อมทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้นทอดพระเนตรร้านโรตี ชาชัก นิทรรศการการพัฒนาสุขภาวะของผู้ต้องขัง โครงการส่งเสริมพลังอำนาจผู้ตัดสินกับผู้ถูกตัดสินฯ และการฝึกอาชีพศาสตร์พยากรณ์ แล้วเสด็จเข้าสู่แดนหญิง ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย มุมละหมาด เสริมสวย เบเกอรี่ ครัวอาหารตามสั่ง ร้านสวัสดิการ มุมปลูกกฎหมายใส่ปัญญา โดยลงพระนามในพระฉายาลักษณ์ และเมื่อทอดพระเนตรมุมการปักผ้าปาเต๊ะ และการปักผ้าฮิญาบ์ทรงเพ้นท์รูปหัวใจสัญลักษณ์โครงการกำลังใจลงบนเสื้อยืดสีขาวด้วย จากนั้นจึงเสด็จเข้าสู่ห้องแม่และเด็ก ประทานถุงของขวัญแก่แม่และเด็ก

พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

         ต่อมาเสด็จออกจากแดนหญิง ไปยังบริเวณการสาธิตฝึกวิชาชีพ ทอดพระเนตรการฝึกอาชีพซ่อมรองเท้า ฝึกอาชีพชาชัก ฝึกวิชาชีพขนมไทย การแทงหยวกกล้วย การฝึกอาชีพงานไม้ (เรือกอและ)โอกาสนี้ทรงเพ้นท์โลโก้กำลังใจบนเรือกอและ ก่อนเสด็จไปยังบริเวณเวทีการแสดง เพื่อทรงรับฟังการสวดดูอาห์ถวายพระพร ทอดพระเนตรการแข่งขันชงชาชัก ทรงชิมชาชักและทรงร่วมให้คะแนนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งประทานรางวัล

พระองค์ภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

          จากนั้นประทานไก่ทอด ประทานชุดละหมาด ประกอบด้วย หมวก ผ้านุ่ง และเสื้อให้ตัวแทนผู้ต้องขังในการประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม และประทานชุดปฏิบัติธรรมแก่ตัวแทนผู้ต้องขังศาสนาพุทธ แล้วทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังชาย-หญิง 4 ชุด ได้แก่ รำตาลีกีปัส ลิเกฮูลู เพลงปือยารอ (เรือนจำ) รำตารีวาบูแล ส้มตำอินเตอร์ และประทานพระอนุญาตให้วงดนตรีพัทลุง มาสร้างความสนุกสนานและสร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขัง ก่อนเสด็จออกจากเรือนจำผู้ต้องขังได้ร่วมกับเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ