ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

ทรงพระเจริญดังกึกก้อง สมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรักฯ ประชาชนปลื้มปิติได้ชื่นชมพระบารมีใกล้ชิด

 

               11 มี.ค.61 - เวลา 19.08 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในการนี้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยสีชมพู

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

               เมื่อเสด็จถึงทรงวางพวงมาลัยถวาราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา สภาอุณาโลมแดง การนี้ทรงตีระฆังที่ด้านหน้าร้านการรถไฟ และทรงประทับตราและทรงส่งไปรณียบัตรที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผลิตขึ้นเฉพาะงานนี้ในตู้ไปรษณีย์โบราณ ที่ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม และเสด็จฯไปทอดพระเนตรแบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์) และทอดพระเนตรนิทรรศการภาพแห่งความทรงจำพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

               ต่อจากนั้น ประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังสนามเสือป่า และทรงพระดำเนินไปทรงเยี่ยมชมร้านบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ในการนี้ ทรงฉายพระรูปย้อนยุคที่ร้านนฉายานิติกร โดยนายนิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้ฉายภาพ จากนั้น ทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ,ร้านภูฟ้า, ร้านสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยทรงซื้อสลากกัลปพฤกษ์ จำนวน 10 ใบ และทรงสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงิน ต้นโพธิ์ทอง  และทรงได้รางวัลปลอบใจเป็นนมอัดเม็ดและนมกล่องจิตรลดา แล้วเสด็จฯ กลับในเวลาต่อมา

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดเส้นทางเสด็จพระดำเนินประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง โดยต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง และปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างมากด้วยได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

 

ทรงพระเจริญ...สมเด็จพระเทพฯ  เสด็จทรงร่วมงาน "อุ่นไอรัก"

               สำหรับบรรยากาศที่พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า อันเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 32 อันเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเป็นจำนวนมากต่างพากันแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 มารอเข้างานตั้งแต่จุดคัดกรองยังไม่เปิด เพื่อที่จะเข้าไปชมความงดงามของงาน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจบันทึกภาพแห่งความทรงจำบริเวณเรือสุพรรณหงส์จำลองท่ามกลางแปลงดอกไม้เมืองหนาวขนาดใหญ่รอบพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

               ขณะเดียวกัน ร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ จิตอาสา 904, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ภูฟ้า, มูลนิธิสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, มูลนิธิโครงการหลวง ดอยคำ เป็นต้น ​และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน และร้านค้ารับเชิญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งร้านค้าอาหารไทยโบราณ ผลิตภัณฑ์โบราณ ในแนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย” ซึ่งตั้งอยู่ในสนามเสือป่า ได้รับความสนใจจากประชาชนมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างคึกคัก

               เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ กล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานตลอดระยะเวลา 32 วันที่ผ่านมาว่า ถือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน  ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนกว่า 1 ล้านคนที่มาเที่ยวชมงาน โดยเฉพาะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีประชาชนมาชมงานมากถึง 107,170 คน และประชาชนทุกคนที่มาก็ล้วนมีความสุข โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้มาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวิถีไทยในอดีตผ่านการมาเที่ยวชมงาน

               เจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์ เปิดเผยต่อว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรการจัดงานตลอด โดยทรงปลื้มพระราชหฤทัย ที่ทอดพระเนตรเห็นพสกนิกรของพระองค์มีความสุข และได้ซึมซับวิถีไทยย้อนยุคในอดีตตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะเรื่องความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน

               ทั้งนี้ “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” จัดขึ้นตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน และพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยจะทรงนำรายได้ในการจัดงานไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุก ๆ ภูมิภาค กับเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยให้แก่ประชาชน  ตลอดจน
เป็นการให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลนั้น

               สำหรับการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งต่อไปนั้น ขณะนี้ กอร.กำลังประมวลผลว่าจะจัดขึ้นในเดือนใด แต่คงอยู่ในระหว่างช่วงเดือน พ.ย. ถึง ก.พ. ของทุกปี อันเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพอดี

              (ภาพโดย ชาลินี ถิระศุภะ)