พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน

พระราชทานข้อความ"ถ้ากลับเมืองไทย จะไปทำที่เมืองไทยด้วย"

พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน                 วันที่ 4 กันยายน 2560 ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี  ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด  และด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงคุณอเนกอนันต์และ   สร้างสุขแก่ปวงประชา  จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำ "โครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ"   ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน

           การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้เผยแพร่  วีดิทัศน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในช่วงวันหยุดเรียน ณ วัดป่ามุตโตทัย  โดยได้นำบทเพลง รอยเท้าพ่อ ซึ่งขับร้องโดยรวมศิลปินช่อง 7 ที่มีความยาว 5 นาที มาเป็นบทเพลงประกอบวีดิทัศน์ ซึ่งในวิดีทัศน์นั้น มีภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เคียงข้างพระวรกายของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในทุกถิ่นที่  รวมทั้งพระราชทานข้อความเกี่ยวกับการทำความดี  ว่า “พลังของคนคิดดี ทำดี และมีความกตัญญุตา เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวรของครอบครัว ชุมชน และชาติบ้านเมืองต่อไป” ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน

พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน

พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน

พระองค์ทีฯ ทรงร่วมงานจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน

            นอกจากนี้ในวีดิทัศน์นั้น ยังมีพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่ทรงเลือกแต่งฉลองพระองค์เสื้อยืดโปโลสีดำ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ พระมาลาแก็ป และผ้าพันพระสอ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานด้วยพระองค์เอง พระราชทานข้อความว่า “วันนี้ไปวัดกันนะ” เพื่อทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงวันหยุดเรียน ณ วัดป่ามุตโตทัย ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาที่ทรงทำร่วมกับข้าราชบริพารนั้น ประกอบด้วยทรงเช็ดถูหน้าต่างกระจกวัด ทรงทำความสะอาดรอยพระพุทธบาทจำลองและบริเวณรอบใต้ฐานพระพุทธรูป ทรงกวาดลานวัด  ทรงถูพื้นด้วยพระองค์เอง และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมพระราชทานข้อความที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศน้ำตาซึมว่า “ถ้ากลับเมืองไทย จะไปทำที่เมืองไทยด้วย”


เปิดอ่าน