พระองค์โสมฯ ทรงเปิดงาน "ปทุมมาราชินีป่าฝน"

พระองค์โสมฯ ทรงเปิดงาน "ปทุมมาราชินีป่าฝน" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 มีการจัดแสดงงานประติมากรรมจากกระเจียวและพันธุ์ไม้อื่นๆ กว่าสองแสนดอก ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม เมื่อวันก่อน


เปิดอ่าน