พระองค์โสมฯ เสด็จไปทรงเปิดงาน “มหิดล-วันแม่”

คมชัดลึก, เปิดงาน, ทรง, ทร, เสด็จ, มหิดล วันแม่, พระองค์โสมฯ, เสด็จไปทรงเปิดงาน, มหิดล-วันแม่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “มหิดล-วันแม่”

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันก่อน


เปิดอ่าน