ร.10 ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังบังคลาเทศ

กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่

          วันที่ 18 มิ.ย.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรณีเกิดเหตุอุทกภัยและดินถล่มในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 12-13  มิถุนายน 2560 ความว่า ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา

           ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวอุทกภัยและดินถล่มทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวบังกลาเทศผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

          (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เปิดอ่าน